Avatar

Amy Dean

jest członkinią The Century Foundation oraz dyrektorką ABD Ventures, firmy konsultingowej zajmującej się rozwojem organizacyjnym, która pracuje nad nowymi, innowacyjnymi strategiami dla organizacji postulujących zmianę społeczną. Jest także
współautorką (wraz z Davidem Reynoldsem), książki „A New New Deal: How Regional Activism Will Reshape The American Labour Movement” („Nowy «Nowy Ład»:  Jak aktywizm lokalny zmieni oblicze amerykańskiego ruchu pracowniczego”). Dean od ponad dwudziestu lat pracuje na przecięciu organizacji pracowniczych i opartych na społecznościach lokalnych, łącząc politykę społeczną i badania z działaniem i rzecznictwem.