Avatar

Andrzej Zybała

Andrzej Zybała – profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2014 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Naukowo zajmuje się zagadnieniami polityki  publicznej, dialogu społecznego, rządzenie publicznego. Prowadzi wykłady i szkolenia poświęcone polityce publicznej, w tym, rynkowi pracy, polityce społecznej, integracji europejskiej, nauce o państwie. Przewodniczący rady naukowej kwartalnika „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” (wydawany przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej), członek redakcji kwartalnika „Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” (wydawanego w Szkole Głównej Handlowej). Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Publicznej, członek zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ATD Quart Monde. Autor kilku książek, m.in. „Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach” (2012), „Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa” (2013), „Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce. W poszukiwaniu źródeł niepowodzeń części naszych działań publicznych” (2016). Członek Rady Honorowej „Nowego Obywatela”.