Avatar

Andy Gregg

– związany z sektorem społecznym od ponad 25 lat. Był prezesem kilku lokalnych, regionalnych i krajowych organizacji pozarządowych. Angażuje się na rzecz uchodźców. Związany jest z organizacją Race on the Agenda, think tankiem zajmującym się problemami mniejszości etnicznych w Londynie.