Avatar

Hifumi Okunuki

Hifumi Okunuki – wykładowczyni na kobiecym uniwersytecie Sagami. Zajmuje się historią prawną Japonii, badając w niej przykłady działania prawa pracy. Działa w związku zawodowym Zenkoku Ippan Tokyo General Union.