Avatar

Jason Tebbe

jest doktorem habilitowanym na polu nauk historycznych. Zajmuje się historią XIX wieku i współczesną oraz historią Europy Środkowej, zwłaszcza Niemiec.