Avatar

Jonathan Cook

brytyjski dziennikarz, od roku 2001 zamieszkały w Nazarecie jako jedyny korespondent zagraniczny, laureat kilku nagród branżowych, autor trzech książek poświęconych konfliktowi izraelsko-palestyńskiemu. Był członkiem redakcji pism „Guardian” i „Observer”, publikował w kilkudziesięciu pismach lewicowych i lewicujących.