Avatar

Adela Marta Jurkowska

(ur. 1989) – antropolożka kultury i amerykanistka, uczuciowo i społecznie zaangażowana anarchistka i feministka. Świadoma klasowo prekariuszka. Psiamama.