Mam biaA�ego penisa, wiA�c chyba coA� mi siA� naleA?y

Jesień 2015 |

Charleston wA�Karolinie PoA�udniowej jest najpiA�kniejszym miastem, wA�jakim byA�am. SpA�dziA�am tam tylko kilka godzin, wA�tym czA�A�A� przespaA�am zA�nogami na kierownicy wA�wynajA�tym samochodzie. Podczas spacerA?w miA�dzy wielkimi rezydencjami wA�kolonialnym stylu wetknA�A�am sobie za ucho kolorowy kwiatek, jeden zA�milionA?w kolorowych kwiatkA?w, rosnA�cych szybciej, niA? meksykaA�scy ogrodnicy nadA�A?ajA� zA�przycinaniem ich do gustownej nienachalnoA�ci. OdkryA�am wA�sobie wtedy wstydliwA� empatiA� wobec A?oA�nierzy oraz A?on iA�cA?rek Konfederacji. ZrozumiaA�am, A?e bronili nie tylko niewolnictwa, tej a�zdziwnej instytucjia�? (peculiar institutionA�a�� popularny eufemizm okresu przedwojennego), ktA?ra wykorzystaA�a drobnA� fizycznA� odmiennoA�A�, by stworzyA� rasA�. Przede wszystkim bronili stylu A?ycia, swojego komfortu psychicznego, swojego spokojnego snu, swoich biaA�ych dA�oni. Walczyli oA�poczucie sA�usznoA�ci, oA�to, A?e majA� racjA�, A?e majA� A�wiA�te iA�niezbywalne prawo do czucia siA� lepszymi iA�postrzegania innych jako gorszych iA�takiegoA? ich traktowania. Koncepcja supremacji rasowej (white supremacy) dawaA�a poczucie waA?noA�ci, lepszoA�ci, poczucie bycia wartoA�ciowym, nawet gdy nie miaA�o siA� nic iA�nie osiA�gnA�A�o siA� nic, iA�nie byA�o siA� nikim wiA�cej niA? istotA� ludzkA�.

Dylann Storm Roof chciaA� siA� poczuA� kimA�, ale nie miaA� A?adnej wA�aA�ciwoA�ci (property) poza biaA�ym kolorem skA?ry. Ale nawet ta wA�aA�ciwoA�A� moA?e staA� siA� cennA� wA�asnoA�ciA� (property), gdy daje ci miejsce wA�wygodniejszym wagonie kolejowym (patrz: sprawa Plessy vs. Ferguson1) lub zapewnia przeA?ycie, gdy inni ginA�.

Dylann Roof ma 21 lat iA�fryzurA� a�zna garneka�?, modnA� wA�rA?d polskich chA�opA?w paA�szczyA?nianych wA�XV wieku. WA�A�rodA� 17 czerwca 2015A�r. wA�oA?yA� swojego Glocka kaliber 45 mm, kupionego za pieniA�dze zA�prezentu urodzinowego od rodzicA?w, do saszetki iA�poszedA� na zebranie kA?A�ka biblijnego. Do tego momentu jest A?aA�oA�nie iA�moA?e nawet trochA� A�miesznie, potem robi siA� strasznie. Roof wybraA� grupA� edukacji biblijnej, zbierajA�cA� siA� wA�Emanuel African Methodist Church wA�najpiA�kniejszym mieA�cie, wA�ktA?rym wA�A?yciu byA�am, nazywanym teA? Holy City, bo jest wA�nim tak wiele koA�cioA�A?wa��

Charleston moA?e nie jest oficjalnie najbardziej rasistowskim iA�a�zskonfederowanyma�? miastem wA�Stanach Zjednoczonych, jednak miaA�by do tego tytuA�u spore prawa. Po pierwsze, byA� gA�A?wnym portem dla przypA�ywajA�cych zA�Afryki statkA?w zA�niewolnikami (nawet dla 70 procent zA�nich Charleston to pierwszy przystanek na amerykaA�skiej ziemi). Kiedy wA�1808 roku zakazano wreszcie zamorskiego importu niewolnikA?w (Jezu, nie wierzA�, A?e uA?yA�am wobec ludzi sA�owa a�zimporta�?, ale to przecieA? prawda, wstrA�tna prawda), Charleston zmieniA� siA� wA�krajowe centrum handlu wiadomo-kim. To wA�Charleston wA�grudniu 1860 roku przyjA�to a�zrozporzA�dzenie oA�secesjia�?. Karolina PoA�udniowa byA�a pierwszym stanem, ktA?ry opuA�ciA� UniA�, aA�pierwsze strzaA�y wojny secesyjnej padA�y zA�Fortu Sumter, czyli de facto zA�miasta-portu Charleston. Roof wA�swoim manifeA�cie wyjaA�nia, A?e wybraA� Charleston, poniewaA? jest najbardziej a�zhistorycznyma�? miastem wA�stanie iA�niegdyA� miaA�o najwyA?szA� proporcjA� Czarnych wobec BiaA�ych wA�caA�ym kraju.

DziA� Charleston jest wA�trzech czwartych biaA�y (dane zA�2010 r). Jeszcze wA�latach 80. proporcja ta wynosiA�a pA?A� na pA?A�. Ciekawe, czy piszA�c oA�demograficznej przewadze Czarnych wA�okresie przedwojennym Roof, zadaA� sobie trud, by pomnoA?yA� ich liczbA� przez trzy piA�te. Bo tym wA�aA�nie, wedA�ug pierwszej konstytucji amerykaA�skiej, byA� Afrykanin mieszkajA�cy wA�Ameryce lub Amerykanin afrykaA�skiego pochodzeniaA�a�� trzema piA�tymi czA�owieka.

SwA?j manifest Roof opublikowaA� na prymitywnej stronie internetowej, ktA?ra wypaliA�a mi dziurA� wA�mA?zgu. Jest tam czA�A�A� fotograficzna, przedstawiajA�ca Roofa wA�przydomowym ogrA?dku, wA�wA�dkarskim kapelusiku iA�ciemnych okularach zsuniA�tych na koniec nosa jak uA�aktorki zA�Beverly Hills 90210. Do wizerunku najbardziej wyA�miewanego chA�opaka wA�szkole dodane sA�, niczym okrutne nieporozumienie, atrybuty twardogA�owego poA�udniowca: flaga Konfederacji, pA�onA�ca flaga USA (wydaje siA�, jakby byA�a podpalona od grilla, ktA?ry stoi wA�tle), pistolet (prawdziwy! choA� wA�tej scenerii trudno wA�to uwierzyA�) iA�tablica rejestracyjna zA�napisem a�zSkonfederowane Stany Amerykia�?. Do tego, jak wA�albumie kaA?dego licealisty, kilka zdjA�A� zA�wycieczek: tu cmentarz walecznych biaA�ych przodkA?w, tam pomnik tychA?e, jeszcze dalej muzeum niezmiennie monotematyczne. IA�wypisana patykiem na piasku liczba 1488A�a�� 14 oznacza wA�neonazistowskim slangu czternastowyrazowy slogan wA�typie a�zwhite powera�?, aA�88 to a�zHeil Hitlera�?. OgA?lnie: A?aA�oA�A�. Ale teA? trochA� strach A�ciska za gardA�o.

Hitem Internetu jest zdjA�cie Roofa wA�czarnej kurtce zA�przyszytymi flagami RPA czasA?w apartheidu iA�RodezjiA�a�� paA�stwa istniejA�cego wA�latach 1964a��1979, zamieszkanego wA�wiA�kszoA�ci przez Czarnych, aA�rzA�dzonego wyA�A�cznie przez BiaA�ych. Czarni przejA�li wA�adzA� na drodze wyborA?w iA�wA�1980A�r. zmienili nazwA� Rodezji na Zimbabwe. Roof najwyraA?niej bolaA� nad tA� przemianA�, poniewaA? swoje przesA�anie zamieA�ciA� pod adresem lastrhodesian.com (a�zOstatni Rodezyjczyka�?).

PozostaA�a czA�A�A� strony to manifest, ktA?ry byA�by pewniakiem wA�konkursie na najwiA�kszA� liczbA� nienawistnych bzdur na jednostkA� objA�toA�ci tekstu. Pierwszym, co zakA�uA�o mnie wA�oczy, byA�o uA?ycie wielkiej litery, gdy mowa jest oA�a�zBiaA�ycha�? iA�maA�ej wA�sA�owie a�zczarnia�?. Niewielka to rzecz, aA�boleA�nie znaczA�ca. Roof wA�doA�A� nietypowy sposA?b dzieli ludzi na a�zrasya�? (A�ydzi jego zdaniem sA� rasA�, wschodni Azjaci teA? stanowiA� rasA�) iA�opisuje kaA?dA�, najwiA�cej miejsca poA�wiA�cajA�c Czarnym (uA?ywam tego sA�owa jako politycznie neutralnego oraz wA�tym kontekA�cie potrzebnego). Czarnuchy sA� gA�upie iA�okrutneA�a�� wnikliwie zauwaA?a autor, ktA?ry kilka godzin pA?A?niej zamorduje dziewiA�A� osA?b. PorA?wnuje AfroamerykanA?w do psA?w iA�twierdzi, A?e stA�d bierze siA� wspA?A�czucie dla ich krzywdyA�a�� tak jak wspA?A�czuA� bA�dziemy psu bitemu przez czA�owieka, gdyA? pies jest niA?szym gatunkiem. Roof chwali siA�, A?e przeczytaA� a�zsetki niewolniczych wspomnieA�a�? iA�A?e wiA�kszoA�A� zA�nich jest pozytywna. NiektA?rzy panowie NAWET nie zezwalali na biczowanie niewolnikA?w na swoich plantacjach. Och, co za A�aska! BA�A�d tkwi wA�tym, A?e niewolniczych wspomnieA� jest naprawdA� niewiele, chyba nawet jedna setka siA� nie uzbiera. Poza tym styl autora Roofa sugeruje, A?e nie przeczytaA� wA�A?yciu nic ponad a�zjakA�kolwiek lekturA� wA�drugiej klasie amerykaA�skiej podstawA?wkia�?. Zdaniem zamykajA�cym ten myA�lowy rynsztok jest a�zwybaczcie bA�A�dy, nie miaA�em czasu tego sprawdziA�a�?. BA�A�dy wA�pisowni (typos) oczywiA�cie, bo przecieA? nie bA�A�dy merytoryczne.

Jako poczA�tek swoich zainteresowaA� problematykA� rasy iA�opresji wywieranej przez Czarnych na BiaA�ych (tak, wA�tej kolejnoA�ci) Roof wskazuje sprawA� zabA?jstwa Trayvona Martina wA�lutym 2012 roku. MartinA�a�� nieuzbrojony czarny 17-latekA�a�� zostaA� zastrzelony przez szefa straA?y sA�siedzkiej (neighbour watch) Georgea��aA�Zimmermana wA�Stanford na Florydzie. Policja nawet nie aresztowaA�a sprawcy, poniewaA? uznaA�a zamordowanie chA�opca za dziaA�anie podjA�te wA�obronie wA�asnejA�a�� miA�dzy Zimmermanem aA�Martinem doszA�o do sprzeczki popartej argumentem piA�A�ci. Po tym jak przez caA�y kraj przetoczyA�a siA� fala protestA?w, Zimmerman zostaA� oskarA?ony oA�morderstwo, ale A�awa przysiA�gA�ych uznaA�a go za niewinnego. Departament SprawiedliwoA�ci ogA�osiA�, A?e nie ma wystarczajA�cych dowodA?w, by wszczA�A� A�ledztwo federalne wA�sprawie przestA�pstwa motywowanego nienawiA�ciA� (hate crime).

Roof uwaA?aA� za oczywiste, A?e sA�usznoA�A� leA?aA�a po stronie Zimmermana. Wiedziony ciekawoA�ciA� zapytaA� wujka Googlea��aA�oA�a�zprzestA�pstwa popeA�niane przez Czarnych na BiaA�ycha�? (black on white crime). Pierwszym wynikiem byA�aA�a�� iA�dziA� rA?wnieA? jestA�a�� strona Rady Konserwatywnych Obywateli (Council of Conservative Citizens), ktA?rej angielska nazwa skraca siA� do CCC, co chyba nie tylko mnie kojarzy siA� zA�KKK (Ku Klux Klan). Prezesem tej szacownej organizacji jest Earl HoltA�a�� 62-latek udostA�pniajA�cy najbiedniejszym zA�biednych mieszkania na wynajem oA�standardzie urA�gajA�cym przyzwoitoA�ci (jego zawA?d to slumlord). WA�ten w-ogA?le-nie-obrzydliwy sposA?b zarabia na dostatnie A?ycie iA�swA?j konserwatywny aktywizm. Rada wspiera swoimi funduszami politykA?w partii republikaA�skiej co bardziej zaangaA?owanych wA�walkA� oA�A�wiA�tA� NierA?wnoA�A� iA�upragnionA� NietolerancjA�. Zaraz po masakrze wszyscy wsparci zaczA�li na wyA�cigi zwracaA� dotacje lub przeznaczaA� je na cele charytatywne. CCC powstaA�o wA�latach 50. wA�znanym zA�szalejA�cego rasizmu stanie Mississippi. Jego gA�A?wnym celem byA�o zapobieganie integracji rasowej wA�szkoA�ach po wyroku SA�du NajwyA?szego wA�sprawie Brown vs. Board of Education. Gdy konserwatywni obywatele odnieA�li poraA?kA� wA�bronieniu swoich dzieci przed krzywdA� przebywania wA�jednej klasie zA�Afroamerykanami, przerzucili siA� na zwalczanie miA�dzyrasowych maA�A?eA�stw iA�lobbowanie przeciwko imigrantom. MonitorujA� rA?wnieA? sytuacjA� BiaA�ych zamordowanych przez Czarnych. WedA�ug statystyk FBI stanowiA� oni niewielki procent wszystkich ofiar, bo najwyraA?niej Biali najbardziej lubiA� zabijaA� siA� nawzajem. EntuzjaA�ci tematu mogA� A�ledziA� te 13,6% morderstw, ktA?rych ofiary byA�y biaA�e, aA�sprawcy czarni, za pomocA� wygodnych iA�A�atwych wA�obsA�udze mediA?w spoA�ecznoA�ciowych, np. wpisujA�c na Twitterze #whitegenocide.

Zamachowiec nie przypadkiem wybraA� za cel ataku Emanuel African Methodist Church. Jest on bowiem najstarszym czarnym koA�cioA�em na poA�udnie od Baltimore. ZaA�oA?ony wA�1816 roku, byA� miejscem, gdzie niewolnicy mogli poczuA� siA� jak peA�noprawne jednostki ludzkieA�a�� wA�oczach Boga rA?wne innym ludziom. WA�myA�l zasady, A?e wiedza rA?wna siA� wA�adzy, sztukA� czytania iA�pisania skrywano przed niewolnikami, wiA�c koA�cioA�y byA�y jedynymi instytucjami edukujA�cymi spoA�ecznoA�A� niewolniczA�. Denmark VeseyA�a�� jeden zA�zaA�oA?ycieli koA�cioA�aA�a�� przewodziA� sA�ynnemu powstaniu niewolnikA?w. Skala powstania byA�a niewielka, zostaA�o szybko stA�umione, aA�wszyscy jego uczestnicy straceni. Ale zjednoczeni, zbuntowani niewolnicy byli najgorszym koszmarem dla biaA�ych plantatorA?w, tak przeraA?onych rebeliA�, A?e nawet koA�ciA?A� spalili do goA�ej ziemi.

Proboszczem tej waA?nej parafii byA� wielebny Clementa C. Pinckney. Po wejA�ciu do koA�cioA�a zamachowiec poprosiA� oA�wskazanie mu pastora Pinckneya��aA�iA�usiadA� obok niego, co moA?e sugerowaA�, A?e to on byA� gA�A?wnym celem ataku. Wielebny Pinckney byA� znanA� osobA� publicznA�, aktywnym dziaA�aczem spoA�ecznym, zasiadaA� wA�senacie stanowym Karoliny PoA�udniowej. Zawodowe obowiA�zki senatora wymagaA�y od niego codziennego przebywania wA�budynku wA�adz stanowych wA�Columbii, nad ktA?rym, zupeA�nie niezawstydzona swoim niemoralnym dziedzictwem, powiewa flaga Konfederacji (flaga wojenna, przypomina drugA� a�zpaA�stwowA�a�? flagA� Skonfederowanych StanA?w Ameryki). Po masakrze, decyzjA� gubernatorki stanu Nikki Haley, flagi USA Karoliny PoA�udniowej zostaA�y opuszczone do poA�owy masztu na dziewiA�A� dniA�a�� po jednym dniu za kaA?dA� zA�ofiar zamachu. Jednak flaga KonfederacjiA�a�� najbardziej kontrowersyjna, poniewaA? bardzo czA�sto wykorzystywana jako symbol biaA�ej supremacjiA�a�� pozostaA�a na szczycie masztu. Gubernatorka ubolewa nad tym faktem, ale decyzja nie naleA?y do niejA�a�� nad tA� konkretnA� flagA� wA�adzA� sprawuje senat stanu. Gdy piszA� te sA�owa, senat debatuje nad usuniA�ciem flagi: izba niA?sza juA? przychyliA�a siA� do tego wniosku.

Ale co flaga wA�aA�cicieli niewolnikA?w iA�przeciwnikA?w Unii wA�ogA?le robi na terenie naleA?A�cym do wA�adz stanu? OtA?A? umieszczono jA� nad Kapitolem wA�Columbii wA�1962A�r. na znak SPRZECIWU wobec ruchu na rzecz praw obywatelskich (Civil Rights Movement), aA�dokA�adnie na rzecz rA?wnoA�ci praw obywatelskich dla wszystkich obywateli niezaleA?nie od koloru skA?ry. WA�roku 2000, pod naciskiem protestA?w obywatelskich, flagA� Konfederacji zdjA�to zA�budynku senatu stanowego iA�umieszczono przed budynkiem. NiewaA?ne, czy zA�dachu, czy zA�trawnika, flaga Konfederacji codziennie przypomina czarnym urzA�dnikom iA�mieszkaA�com, kim ich stan chciaA�, by byliA�a�� niewolnikami. Czarne dzieci chodzA� do szkA?A� nazwanych imionami konfederackich generaA�A?wA�a�� ludzi, ktA?rzy oddali A?ycie za to, by owe dzieci nie mogA�y siA� uczyA�. Liczne ulice wA�miastach PoA�udnia noszA� imiona bohaterA?w Konfederacji. Nawet Emanuel African Methodist Church stoi przy ulicy Johna C. CalhounaA�a�� gorA�cego zwolennika niewolnictwa (zA�nurtu: niewolnictwo to jest dobra, dobra rzecz) iA�jednego zA�najgorliwszych orA�downikA?w secesji.

ZA�caA�ej dyskusji uA?ytek dla siebie, jak zawsze, zrobiA� marketingowcy: najwiA�ksze sieci sklepA?w wA�Ameryce, wA�tym np. Amazon, wycofaA�y ze sprzedaA?y wszystkie gadA?ety przedstawiajA�ce flagA� konfederacji. Zapowiada siA� powstanie czarnego rynku rA�cznikA?w plaA?owych, foteli rybackich iA�kubkA?w termicznych.

Gdy grupa biblijna rozpoczA�A�a dyskusjA� nad wybranym fragmentem Pisma, Roof najpierw sA�uchaA�, potem rozzA�oszczony zabraA� gA�os, aA�nastA�pnie wstaA�, wyjA�A� pistolet iA�zaczA�A� strzelaA�. MusiaA� piA�ciokrotnie przeA�adowaA� magazynek, by uA�mierciA� wszystkich.

Cynthia Marie Graham Hurd (54 lata)A�a�� czA�onkini grupy biblijnej iA�kierowniczka biblioteki publicznej hrabstwa Charleston.

Susie Jackson (87 lat)A�a�� czA�onkini grupy biblijnej iA�chA?ru koA�cielnego.

Ethel Lee Lance (70 lat)A�a�� koA�cielny wA�Emanuel African Methodist Church.

Depayne Middleton-Doctor (49 lat)A�a�� pastor oraz administrator iA�koordynator dziaA�u rekrutacji wA�Southern Wesleyan University.

Clementa C. Pinckney (41 lat)A�a�� proboszcz Emanuel African Methodist Church iA�senator stanu Karoliny PoA�udniowej.

Tywanza Sanders (26 lat)A�a�� czA�onek grupy biblijnej.

Daniel Simmons (74 lata)A�a�� pastor pracujA�cy wA�Greater Zion AME Church wA�Awendaw.

Sharonda Coleman-Singleton (45 lat)A�a�� pastorka oraz logopeda iA�trenerka bieania wA�Goose Creek High School.

Myra Thompson (59 lat)A�a�� nauczycielka grupy biblijnej.

WypisaA�am te nieraz trudne do wymA?wienia nazwiska ofiar, poniewaA? waA?ne jest, abyA�my oA�nich pamiA�tali. ByA�my wiedzieli, kim byli, jak wyglA�dali, jak istotni byli dla swojej spoA�ecznoA�ci. Zbyt czA�sto zapamiA�tuje siA� tylko nazwisko iA�obmierzA�A� twarz mordercy, stajA�cego siA� medialnym celebrytA�. Przypomina siA� oA�nim wciA�A? na nowo, przy okazji procesu, potem apelacji, potem, gdy wyda swojA� biografiA�, pA?A?niej zrobiA� oA�nim film dokumentalny iA�nawet jego A�mierA� na krzeA�le elektrycznym bA�dzie pokazana wA�full HD iA�oglA�dana przez miliony. AA�po ofiarach nie pozostanie nic poza wspomnieniami. Mamy obowiA�zek je pielA�gnowaA�.

Roof pozostawiA� przy A?yciu jednA� osobA�. Kolejne dwie, wA�tym dziecko, uratowaA�y siA�, udajA�c martwych. Kobiecie, ktA?ra przeA?yA�a, zamachowiec nakazaA� poinformowanie opinii publicznej oA�przebiegu zamachu iA�jego motywach. On sam planowaA� prawdopodobnie popeA�niA� samobA?jstwo, jednak gdy udaA�o mu siA� bez problemA?w opuA�ciA� koA�ciA?A�, wsiadA� wA�samochA?d iA�odjechaA�. Aresztowano go nastA�pnego dnia, 250 mil od miejsca zbrodni, juA? za granicA� stanuA�a�� wA�Shelby wA�Karolinie PA?A�nocnej. Na Dylanna Roofa jako potencjalnego mordercA� wskazali jego ojciec, wuj iA�najbliA?szy przyjaciel, ktA?rzy po obejrzeniu doniesieA� wA�telewizji zawiadomili policjA�. Roof poprosiA� oA�ekstradycjA� iA�zostaA� przetransportowany do Karoliny PoA�udniowej. Podczas pierwszej rozprawy, ktA?ra ma na celu przedstawienie zarzutA?w iA�wyznaczenie kaucji, rodziny ofiar przekazaA�y zamachowcowi sA�owa przebaczenia wA�duchu chrzeA�cijaA�skim. Roof nie wydawaA� siA� ani wzruszony, ani wA�ogA?lea�� A?aden. Nie byA� nawet przejA�ty tym, A?e grozi mu dziewiA�ciokrotna kara A�mierci.

Kobieta, majA�ca byA� posA�anniczkA� wiadomoA�ci Roofa, jest wA�stanie gA�A�bokiego szoku iA�znajduje siA� pod opiekA� lekarzy. Jej krewna, ktA?rej udaA�o siA� zA�niA� porozmawiaA�, przekazaA�a, A?e zanim Roof zaczA�A� strzelaA�, Tywanza Sanders prA?bowaA� przemA?wiA� mu do rozsA�dku. a�zNie musisz tego robiA�a�?A�a�� przekonywaA�. OdpowiedziA� byA�o: a�zTak [muszA�]. GwaA�cicie nasze kobiety iA�przejmujecie nasz kraja�?. Argument oA�a�zgwaA�ceniu naszych (biaA�ych) kobieta�? jest stary jak historia konfliktu rasowego wA�Ameryce. ByA� on podnoszony jeszcze przed zniesieniem niewolnictwa: wtedy usprawiedliwiaA� ten haniebny proceder jako a�zkoniecznA� obronA� BiaA�ych przed Czarnymia�?. Potem byA� faA�szywym pretekstem do niemal wszystkich linczA?w, dziaA�alnoA�ci Ku Klux Klanu iA�praw Jima Crowa, czyniA�cych rasowA� dyskryminacjA� legalnA�. EntuzjaA�ci tego wyssanego zA�palca konceptu, wA�tym morderca Roof, najwyraA?niej za nic majA� sobie statystki wykazujA�ce, A?e wA�przytA�aczajA�cej wiA�kszoA�ci gwaA�tA?w sprawca iA�ofiara majA� ten sam kolor skA?ry.

ZaA�A?A?my jednak na chwilA�, wA�ramach eksperymentu myA�lowego, A?e Roof naprawdA� jest przekonany oA�tym, A?e czarni mA�A?czyA?ni nie robiA� nic innego, tylko gwaA�cA� biaA�e kobiety. IA�chciaA� ich zA�tego powodu zabiA�. ZabiA� czarnych mA�A?czyzn, by chroniA� biaA�e kobiety. Na liA�cie najlepszych miejsc iA�pA?r do zrealizowania tego celu a�zkoA�ciA?A� wA�A�rodowy wieczA?ra�? zA�pewnoA�ciA� zajA�A�by jednA� zA�ostatnich pozycji. Kobiety, niezaleA?nie od pochodzenia etnicznego, sA� oA�wiele bardziej religijne niA? mA�A?czyA?ni, nie powinno wiA�c dziwiA�, A?e na spotkanie poA�wiA�cone dyskusjom oA�Biblii przyszA�y gA�A?wnie one. IA�to wA�wiA�kszoA�ci kobiety poniosA�y A�mierA�A�a�� stanowiA�y szeA�A� zA�dziewiA�ciu ofiar.

AA�moA?e wA�aA�nie to kobiety byA�y celem od poczA�tku, nawet jeA�li morderca nie zdawaA� sobie zA�tego sprawy? Nie byA�by to pierwszy przypadek poA�A�czenia rasizmu zA�seksizmem. Gdy przedstawiciele grup niegdyA� nadrzA�dnych (wA�tym przypadku biali mA�A?czyA?ni), dziA� zmuszeni do wykazania siA� czymA� wiA�cej niA? posiadaniem biaA�ej skA?ry iA�penisa, by zyskaA� pozycjA� wA�spoA�eczeA�stwie, nie sA� wA�stanie osiA�gnA�A� upragnionego prestiA?u, zwracajA� frustracjA� przeciwko grupom historycznie dyskryminowanym. Ten przeroA�niA�ty maltuzjanizm traktuje prawa iA�wolnoA�ci obywatelskie jako dobra, ktA?rych zasA?b jest skoA�czony, wiA�c jeA�li ktoA� je uzyskuje, to automatycznie ja je tracA�. Na szczA�A�cie druga poprawka do konstytucji umoA?liwia mi obronA� tego, co moje. ObronA� zbrojnA�.

Barack Obama stworzyA� caA�kowicie nowy gatunek krasomA?wstwaA�a�� przemA?wienie postmasakrowe. Oficjalna wypowiedA? po zamachu wA�Charleston byA�a jego czternastym oA�wiadczeniem wydanym po masowym morderstwie dokonanym przy uA?yciu broni palnej. Obama wygA�osiA� kilka zuA?ytych frazesA?w oA�tym, A?e niewinni ludzie zginA�li po czA�A�ci dlatego, A?e ten, kto chciaA� wyrzA�dziA� im krzywdA�, nie miaA� problemu zA�pozyskaniem broni oraz A?e on, prezydent, odmawia udawania, A?e wystarczy pogrA�A?yA� siA� wA�A?aA�obie, aA�kaA?da prA?ba dziaA�ania bA�dzie upolitycznianiem problemu. Nic nowego. ZacytowaA� teA? przemA?wienie Martina Luthera Kinga sprzed 52 lat, wygA�oszone po A�mierci trzech czarnych dziewczynek wA�zamachu bombowym na koA�ciA?A� wA�Birmingham wA�Alabamie. ZA�tego, A?e A?w cytat jest wciA�A? aktualny, pA�ynie jeden wniosekA�a�� przez pA?A� wieku nic siA� nie zmieniA�o.

WA�Stanach Zjednoczonych dziaA�ajA� 784 a�zgrupy nienawiA�cia�? (hate groups). Monitorowaniem ich dziaA�alnoA�ci zajmuje siA� Southern Poverty Law Center, ktA?re prowadzi bardzo profesjonalnA� stronA� internetowA� iA�wykonuje ogrom dobrej, merytorycznej pracy. Grupy nienawiA�ci podzielone sA� na kategorie pod wzglA�dem przedmiotu nienawiA�ci: wystA�pujA� zatem stowarzyszenia neonazistowskie, anty-LGBT, neokonfederackie oraz, moje ulubione, stowarzyszenia a�zogA?lnej nienawiA�cia�? (general hate). Ich istnienie jest jak najbardziej legalne, bo pierwsza poprawka gwarantuje wolnoA�A� sA�owa. MogA� siA� zbroiA� iA�tworzyA� wA�asne armie, bo druga poprawka zapewnia prawo do posiadania broni. AA�dziA�ki bezkrytycznoA�ci opinii publicznej mogA� przedstawiaA� szaleA�stwo nienawiA�ci jako poglA�dy racjonalne, logiczne, a�zprawdziwie amerykaA�skiea�? i, zupeA�nie bez zaA?enowania, jako prawowitA� agendA� politycznA�. A?A�cznie zA�tym, A?e stowarzyszenia potomkA?w iA�potomkiA� prominentnych konfederatA?w wciA�A? planujA� secesjA� od Unii.

Dlaczego masakry wA�Charleston nie nazywa siA� atakiem terrorystycznym?A�a�� pytajA� komentatorzy. Dlaczego nawet okreA�lenie a�zprzestA�pstwo motywowane nienawiA�ciA�a�? (hate crime) jest uA?ywane nader ostroA?nie? CzyA?by dlatego, A?e przeczyA�oby to lansowanej przez wA�adze koncepcji terroryzmu jako dziaA�aA� zA�ych muzuA�manA?w przeciwko dobrym Amerykanom? Koncepcji, wA�ktA?rej to a�zInnia�?, a�zObcya�? A?ywiA� nienawiA�A� do nas, aA�my tylko nadstawiamy drugi policzek, bo a�ztak zrobiA�by Jezusa�?. a�zWhat would Jesus do?a�? (co zrobiA�by Jezus?) jest popularnym sloganem chrzeA�cijaA�skiej prawicy, czA�sto drukowanym na koszulkach, naklejkach itp. Prawicowe media energicznie grzebiA� wA�przeszA�oA�ci Roofa, by znaleA?A� dowody naduA?ywania narkotykA?w lub historiA� problemA?w psychicznych. Tak, wA�marcu 2015 aresztowano go za posiadanie narkotykA?w. Tak, pod koniec lat 90. AmerykaA�skie Towarzystwo Psychiatryczne debatowaA�o nad wpisaniem rasizmu na listA� chorA?b psychicznych, czego ostatecznie nie zrobiono. Nie, dziaA�anie mA?zgu Dylanna Roofa nie byA�o wA�chwili popeA�nienia dziewiA�ciu morderstw ani upoA�ledzone przez chorobA�, ani zmienione przez substancje psychoaktywne. ByA�o napA�dzane zwykA�A�, nagA� nienawiA�ciA�.

Czytam wA�ostatnich dniach nowo wydane po polsku eseje Emmy Goldman. Tekst a�zPsychologia terroryzmua�? przypomniaA� mi oA�tym, A?e zwykA�am empatyzowaA� zA�wiA�A?niami iA�zamachowcami, gdyA? wychodzA� zA�zaA�oA?enia, A?e wiA�kszoA�A� aktA?w przemocy ma swojA� przyczynA� wA�poczuciu krzywdy iA�ostatecznej bezsilnoA�ci. IA�taka byA�a, moim zdaniem, przyczyna tragicznych wydarzeA� wA�Charleston. Dylann Roof czuA� siA� ofiarA�, czuA�, A?e coA� mu niesprawiedliwie odebrano. WierzyA�, A?e za sam fakt bycia biaA�ym mA�A?czyznA� naleA?A� siA� prestiA? spoA�eczny, pieniA�dze iA�wygodne A?ycie. Gdy zorientowaA� siA�, A?e wspA?A�czesny A�wiat nie rzA�dzi siA� tymi samymi reguA�ami, co przedwojenne PoA�udnie, poczuA� siA� skrzywdzony, aA�potem wA�ciekA�y. Biali mA�A?czyA?ni naprawdA� stracili na rA?wnoA�ci praw obywatelskich. Jako biaA�a kobieta powiem: iA�bardzo dobrze!

PS. Mam nadziejA�, A?e czytelnik/-czka nie czuje siA� uraA?ony/-aA�nieco przeA�miewczym tonem artykuA�u. Sarkazm, ironia iA�zA�oA�liwoA�A� byA�y dla mnie terapeutycznymi narzA�dziami zastosowanymi, by zA�o iA�ludzkie nieszczA�A�cie, zA�ktA?rymi obcowaA�am wA�trakcie zbierania materiaA�A?w, nie doprowadziA�y mnie do apopleksji. CzujA� przeogromny smutek iA�wspA?A�czucie dla ofiar iA�ich rodzin, aA�takA?e najwyA?sze obrzydzenie wobec sprawcy.

Przypis:

  1. Homer Plessy byA� osobA� oA�mieszanym a�zpochodzeniu rasowyma�? iA�zostaA� zA�tego powodu wyproszony zA�wagonu pierwszej klasy a�ztylko dla biaA�ycha�?. Wyrok SA�du NajwyA?szego zA�1896 roku wA�sprawie Plessy vs. Ferguson uznawaA� doktrynA� a�zoddzielne, ale rA?wnea�? (separate but equal) za zgodnA� zA�konstytucjA�. WA�praktyce oznaczaA�o to przyzwolenie na segregacjA� rasowA� wA�miejscach publicznych. Wyrok pozostaA� wA�mocy do roku 1954, kiedy zostaA� uchylony decyzjA� SA�du NajwyA?szego wA�sprawie Brown vs. Board of Education.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>