Avatar

Kamil Sasal

Kamil Sasal (ur. 1986) – absolwent stosunków międzynarodowych oraz politologii o specjalizacji samorządowej. Obecnie doktorant historii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zajmuje się badaniem historii relacji między Kościołem katolickim a władzą partyjno-państwową w okresie 1944-1989, zbiorową pamięcią historyczną oraz historiografią. Oprócz tego publikuje artykuły na temat strategii bezpieczeństwa narodowego.