Avatar

Kati Van de Velde

– współpracowniczka think tanku Oikos, której obiektem zainteresowań są inicjatywy przyczyniające się do zwiększenia solidarności społecznej przy jednoczesnym realizowaniu zasad zrównoważonego rozwoju środowiskowego, społecznego i gospodarczego.