Avatar

Krzysztof Wojciechowski

(ur. 1976) – przyrodnik, społecznik, bioregionalista i publicysta, pracownik naukowy. Pochodzi z Zamojszczyzny. Absolwent ochrony środowiska na KUL, gdzie pracuje. Miłośnik Wschodu (w ujęciu historycznym i geograficznym), po którym regularnie podróżuje. Publikuje w czasopismach wschodnich („Humanitarny Ekologiczny Żurnal” z Kijowa, „Stepowy Biuletyn” z Nowosybirska, „Świat zwierząt” z Homla), w tym w kresowych („Wołanie z Wołynia”, „Echa Polesia”, „Kurier Galicyjski”). Członek Kolegium Redakcyjnego „Humanitarnego Ekologicznego Żurnala” (Kijów). Popularyzuje tematykę wschodnią w czasopismach polskich („Dzikie Życie”, „Eko i My”, „Niedziela”, „Oikos”). Niegdyś publikował na portalu Kresy.pl. Współpracuje z organizacjami przyrodniczymi z Ukrainy i Białorusi. Tłumacz tekstów z języków wschodnich (w sumie ponad 60 materiałów, w tym książka „Ochrona absolutna. Wyzwanie nowych czasów”). Współzałożyciel pierwszej Ukraińsko-Polskiej Szkoły Ochrony Przyrody, organizowanej od 3 lat w Kijowie. W latach 2009-2014 prowadził audycję „Znany i nieznany Wschód” w Katolickim Radio Zamość. Żonaty, abstynent.