Avatar

Maciej Grodzicki

doktor nauk ekonomicznych, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego i działacz związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Prowadzi badania w perspektywie post-keynesowskiej i ewolucyjnej nad wpływem globalizacji na nierówności międzynarodowe. Autor bloga „Ekonomia poszła w las”.