Avatar

Maciej Łata

Maciej Łata (ur. 1982) – mieszka i pracuje w Małopolsce. Prywatnie interesuje się muzyką i jej społecznymi uwikłaniami. Publikował m.in. w magazynie Folk24, portalach muzykatradycyjna.pl i już nieistniejącym folkwkrakowie.pl. Szczególnie zajmują go nowe odczytania muzycznych tradycji i wydawnictwa z małych wytwórni.