Avatar

Magdalena Rek-Woźniak

– doktor socjologii, socjolożka i kulturoznawczyni, pracuje na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w problematyce nierówności społeczno-ekonomicznych. Obecnie prowadzi porównawcze badania przemian polityk publicznych w Łodzi i fińskim Tampere.