Avatar

Michel Husson

<p><strong>Michel Husson</strong>&nbsp;– francuski ekonomista marksistowski. Jest administratorem francuskiego Krajowego Instytutu Statystyki i&nbsp;Studiów Ekonomicznych (INSEE), badaczem w&nbsp;Instytucie Badań Gospodarczych i&nbsp;Społecznych (IRES), członkiem Rady Naukowej stowarzyszenia ATTAC i&nbsp;komitetu redakcyjnego czasopisma „Critique Communiste”. Autor wielu prac z&nbsp;zakresu ekonomii i&nbsp;statystyki, m.in. „Misere du capital: Une critique du néolibéralisme” (1996), „Les ajustements de l’emploi” (1999), „Six milliards sur la planete: Sommes-nous de trop?” (2000), „Le grand bluff capitaliste” (2001) i&nbsp;„Les casseurs de l’État social” (2003). Po polsku ukazała się jego książka „Kapitalizm bez znieczulenia” (2011).</p>