Avatar

Natalia Bała

(ur. 1987) – absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Członkini krakowskiej Spółdzielni Ogniwo. Obecnie słuchaczka Studiów Literacko-Artystycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zawodowo związana z branżą Public Relations. Pisuje głównie teksty prozatorskie, lecz także wiersze i prozę poetycką.