Avatar

Ludwik Tomiałojć

Ludwik Tomiałojć (ur. w 1939 r.) – biolog, ekolog, profesor doktor habilitowany, emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Urodzony na Wileńszczyźnie, wyrastał na Mazurach, studiował w Toruniu i Wrocławiu. Biolog, ekolog, publicysta. W latach 1961-2010 pracownik Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniw. Wrocławskiego. Pierwotnie ornitolog, badający awifaunę Polski i Europy, potem także specjalista ds. ochrony przyrody i rozwoju zrównoważonego. Przewodniczył Komitetowi Ochrony Przyrody PAN, obecnie członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, przez 9 lat przewodniczył Polskiemu Komitetowi przy Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), w latach 90. był członkiem Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP i rady przy wiceministrze środowiska, a ostatnio w zespole doradców Prezydenta RP oraz przy komisjach senackiej i sejmowej w kwestii upraw GMO. Autor lub współautor 9 książek i kilkuset publikacji.