Avatar

Przemysław Śleszyński

(ur. 1973) – doktor habilitowany, profesor w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie. Członek komitetów naukowych i problemowych: Nauk Geograficznych PAN (sekretarz naukowy), Nauk Demograficznych PAN, Badań nad Migracjami i Polonią PAN, Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Przewodniczący Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG. Od 20 lat zajmuje się geografią społeczno-ekonomiczną i gospodarką przestrzenną, w tym strukturami przestrzennymi ludności i przedsiębiorstw, rozwojem miast i regionów, migracjami, geografią transportu, planowaniem przestrzennym, estetyką krajobrazu. Autor ponad 400 publikacji z tego zakresu, w tym około 20 monografii. Koordynator i uczestnik wielu projektów, realizowanych dla instytucji międzynarodowych oraz centralnych i samorządowych podmiotów publicznych, w tym od 13 lat koordynator rządowych raportów nt. stanu i zaawansowania prac planistycznych w gminach.