Inspiracje

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, utworzyliśmy w ramach naszego portalu dział „Inspiracje”, który stanowi stale powiększające się cyfrowe archiwum tekstów, w tym materiałów źródłowych wraz z komentarzem, prezentujących postacie, działania i nurty ideowe, będące ważnym elementem polskiego dziedzictwa i mogące stanowić inspirację dla współczesnej działalności społecznej, patriotycznej i kulturalnej:

Broszury

Cykl dołączanych darmowo do „Nowego Obywatela” wyjątkowo wartościowych, a często zapomnianych bądź niedocenianych tekstów klasyków polskiej myśli społecznej. Pisma nierzadko niewznawiane od dziesięcioleci!

Książki

Książki z serii „Klasycy myśli spółdzielczej”, wydane w ramach „Biblioteki Obywatela”.

Nasze tradycje

W ramach działu „Nasze Tradycje” – publikujemy przedruki mało znanej, a wartej przypomnienia publicystyki społeczno-politycznej z ubiegłych dziesięcioleci – ku pamięci, ku przestrodze, ale przede wszystkim po to, aby pokazać, że pewne problemy i poglądy nie spadły w Polsce z nieba.

Z Polski rodem

Na łamach rubryki „Z Polski rodem” przybliżamy dorobek polskich społeczników i myślicieli. Obszerne, lecz napisane przystępnym językiem teksty biograficzne, popularyzujące poszczególne postaci w kontekście ich unikalnego wkładu w dziedzictwo narodowe, np. myśl społeczno-polityczną.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego