Mniej biednych

Jak wskazują dane GUS i Eurostatu, mniej polskich rodzin żyje w ubóstwie i jest na nie narażona. Z roku na rok spada zarówno liczba osób żyjących w biedzie, jak i tych, które pobierają zasiłki z opieki społecznej.

Ewangelia Konsumpcjonizmu

Postawa obywatelska wymaga poświęcenia czasu i uwagi, na co nie stać ludzi żyjących w coraz szybszym cyklu pracy i konsumpcji.

Koniec bycia śliskim?

Nowa Zelandia pracuje nad przełomowym rozwiązaniem w kwestii unikania przez firmy płacenia podatków.

Pomóc starszym

19 nowych domów i klubów seniora na ponad 400 miejsc – to wszystko ma powstać na Podkarpaciu.

Wypadek w home office? Prawo pracy milczy

Polskie prawo nie nadąża za popularnością zdalnej pracy. Już co czwarty Polak nie zawsze pracuje z siedziby pracodawcy, lecz robi to z domu lub innego miejsca. Jednak BHP i ubezpieczyciele nie zapewniają takim pracownikom podstaw bezpieczeństwa.

Prof. Monika Kostera: Imperatyw kategoryczny neoliberalizmu

Jeśli kogoś można wykorzystać, to absolutnie trzeba. To nowy imperatyw kategoryczny.

Uniwersytet solidarny ze szkołą!

My, niżej podpisani – studentki i studenci, doktorantki i doktoranci, pracownicy i pracownice uczelni wyższych, instytutów PAN oraz ośrodków badawczych – chcemy wyrazić swoje poparcie dla nauczycielskich związków zawodowych, które postulują podwyżkę płac nauczycieli i nauczycielek.

Koniec nabijania w butelkę

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowej ustawy antylichwiarskiej, który zakłada m.in. limit odsetek na poziomie maksymalnie 10 proc. w skali roku.

Udają, że pomagają?

Według nowego raportu NIK zainteresowaniem osób bezrobotnych i pracodawców cieszą się głównie staże i prace interwencyjne finansowane przez urzędy pracy, czyli najmniej trwałe formy pomocy bezrobotnym.

Coraz bardziej niewypłacalni?

Liczba niewypłacalnych firm w Polsce wynosiła w styczniu br. 20 proc. więcej niż przed rokiem. To głównie firmy produkcyjne i z branży budowlanej.