Związkowcy z Castoramy nie dadzą sobie w kaszę dmuchać

Związkowcy z Castoramy walczą o podwyżkę w wysokości 900 zł brutto dla każdego pracownika. Złożyli do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, bo firma nie podjęła rokowań w sporze zbiorowym.

Potrzebni, ale ignorowani

Pracownicy służb socjalnych protestowali w piątek w Warszawie. Domagali się wyższych płac.

Transformacja uchwycona w locie

Prawicowy populizm zostanie – ostrzegał autor książki już w latach 90. – wywołany przez elitarystyczny, odgórny charakter transformacji, który blokuje kanały artykulacji sprzeciwu społecznego, uniemożliwia dialog, nie prowadzi do odrodzenia zakładowej, lokalnej czy związkowej samoorganizacji.

Minimalna to za mało

Z wyliczeń Komisji Młodych OPZZ wynika, że pracownikom zatrudnionym za pensję minimalną co miesiąc brakuje nawet 1254 zł, by pokryć koszty przeżycia.

Socjalny Kongres Kobiet trwa

13 października w Poznaniu rozpocznie się II Socjalny Kongres Kobiet.

Plastik nasz wróg

W ciągu trzech lat mają zniknąć ze sklepów w krajach Unii Europejskiej niektóre plastikowe jednorazówki – plastikowe sztućce, talerzyki, słomki i patyczki do uszu.

Siedem miesięcy z zakazem

Z raportu przygotowanego na zlecenie Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność wynika, że 90 proc. ankietowanych kobiet oraz 92 proc. ankietowanych mężczyzn pozytywnie oceniło ograniczenie handlu w niedziele. 53 proc. kobiet stwierdziło, że odczuwane przez nie zmęczenie zmniejszyło się; 36 proc. nie zaobserwowało zmian.

Piotr Wójcik: Zakredytowani

System ekonomiczno-społeczny współczesnego kapitalizmu oparty jest o kredyt. Gdyby nie instytucja kredytu, porządek społeczny w większości państw by się zawalił.

Pracownik bez daty ważności

Dobre wieści – pracownik, który zawarł przed lutym 2016 r. umowę o pracę na czas określony, od 22 listopada br. będzie automatycznie zatrudniony bez limitu czasowego.

Polskie żołądki gorsze?

UOKiK porównał teoretycznie identyczne produkty żywnościowe z rynku polskiego i niemieckiego. Te przeznaczone na nasz rynek bywają gorszej jakości.