Praca dla każdego!

Celem polityki gwarancji zatrudnienia jest likwidacja bezrobocia w sposób bezpośredni

Menedżerowie zarabiają niedorzecznie dużo

Od 1978 r. uposażenia dyrektorów generalnych największych spółek na Wall Street poszły w górę o ponad 1300 proc. Jednocześnie płace pracowników tych spółek wzrosły tylko o 18 proc.

Wyzysk do kontroli

Mogło dojść do narażenia zdrowia pracowników.

Ubywa nas

W pierwszym półroczu liczba mieszkańców Polski zmniejszyła się o kolejne prawie 103 tys. osób. W porównaniu z tym samym okresem 2020 r. zwiększyła się śmiertelność, a zmniejszyła liczba urodzeń. To skutki pandemii. Jej wpływ na zmiany demograficzne będzie znaczący przez najbliższych kilkanaście lat.

Polskie demony – z odzysku

Będzie wywoływał coraz większe ziewanie.

Sprawiedliwość dla pocztowców

Pocztowcy ze Związków Zawodowych Pracowników Poczty Polskiej protestowali dzisiaj w dniu święta Poczty Polskiej pod Ministerstwem Aktywów Państwowych w Warszawie. Pikietowali również pod Centralą Poczty Polskiej SA w Warszawie.

Nie chcą pracować w niedziele

Krajowa Sekcja Handlu NSZZ Solidarność zapowiada manifestację przeciwko pracy w niehandlowe niedziele.

Rybnik nie zbiera liści w parkach

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku w tym roku nie zbiera jesienią liści z parkowych trawników. To tańsze niż ich usuwanie, a poza tym leżące liście są schronieniem dla zwierząt, ochroną roślin przed mrozem, a także wiosennym nawozem dla roślin.

Janusz Korczak: Przeciw rozpuście (1905)

Przed czterema laty w domu 46 przy ulicy Kruczej, na parterze od frontu, na prawo z bramy, znajdował się magazyn kapeluszy damskich. Szyld był tylko osłoną. W owym magazynie dziesięcio-, dwunastoletnie dziewczęta używane były do zbrodniczych praktyk. Opowiedział mi o tym adwokat przysięgły J. S. w następującymi słowach: – Kolega mój, …

Publiczny system zdrowia to plus, a nie koszt

Publiczna ochrona zdrowia jest długoterminową inwestycją, która zwraca się z nawiązką.Tak wynika z badań przeprowadzonych w USA.