Na co komu socjaliści?

Mamy za sobą 11-listopadowy marsz Polska Socjalna i 120. rocznicę powstania Polskiej Partii Socjalistycznej. Inicjatywa towarzyszek i towarzyszy z różnych środowisk okazała się przynajmniej medialnym, bo raczej nie frekwencyjnym sukcesem. Co całości inicjatywy nie odbiera ani ducha, ani celowości, ani wartości. Niczego też nie ujmuje zaangażowaniu wielu osób. A okrągła rocznica PPS? Chyba można stwierdzić, z ogromnym smutkiem i żalem, że ten sztandar nader skutecznie wyprowadzono, a wciąż straszy i widmowo powiewa inny, kojarzony z „płatnymi zdrajcami i pachołkami Rosji”, by zacytować klasyka.

Mamy zatem dwa wydarzenia, które zagościły choć na chwilę w świadomości przynajmniej niektórych czytelników „Nowego Obywatela”. O inicjatywie Polska Socjalna pisano w mediach „Marsz socjalistów” albo „marsz PPS-owców”. Marsz socjalistów: nie lewicy, „lewaków” czy antyfaszystów – socjalistów właśnie. To takie „archaiczne” i mało popularne słowo, zohydzane przez dziesięciolecia wspólnymi siłami wielu. I nagle zabrzmiała w nim jakaś ciepła, dobra nuta. Zaistniało jako symbol zacnych społecznych wartości, jako część dumnej i pięknej polskiej tradycji politycznej, rewolucyjnej, niepodległościowej. Wiele rzeczy godnych i zaszczytnych dało się słyszeć w określeniu „marsz PPS-owców”, formalnie nietrafnym, bo towarzysze i towarzyszki nie szli pod auspicjami dzisiejszej PPS. Natomiast że szli w zgodzie z jej historycznym duchem – jestem pewien.

Ale na bok wzruszenia. Kwestia najbardziej istotna brzmi: na co dziś komu socjaliści? Pomijając odpowiedzi dobrze znane, które możemy zwerbalizować na podstawie znajomości poglądów wyrażanych w sferze publicznej czy prywatnie, warto rzecz postawić jako problem osobisty. Nazwijmy to perspektywą zaangażowanego outsidera: każdy z nas, patrząc w lustro, może zadać sobie pytanie, ile procent socjalisty widzi w tym socjaliście, który gapi się na niego ze zwierciadełka. I na cholerę komukolwiek, w tym przede wszystkim społeczeństwu, jest z tym swoim socjalizmem potrzebny. Bardziej lirycznie nastawieni mogą zapytać za obywatelem poetą: „oglądaj co dzień w lustrze swoją błazeńską twarz. Powtarzaj: zostałem powołany, czyż nie było lepszych?”. Bardziej muzykalni mogą zadać pytanie za Różami Europy: „co nam powie zwierciadełko / Kiedy staniemy przed nim z rana / My studenci uniwersytetu / My robotnicy huty »Warszawa«”… Z tym zastrzeżeniem, że łatwiej dziś o socjalistów wśród studentów niż w gronie robotników.

A zatem: na co komu socjaliści? Zacznijmy od kwestii społecznej. Socjalizm to dziś przede wszystkim ruch kontestacji i próba przepracowania i przypomnienia tych tradycji lewicy, których celem było stworzenie bardziej sprawiedliwego, bezpieczniejszego i egalitarnego świata. Stary socjalizm był, owszem, nurtem politycznym, ustrojowym, ale silny jego komponent stanowiła także samoorganizacja i samopomoc społeczna: nie do przecenienia jest tu rola czy to związków zawodowych, czy spółdzielczości albo ruchu emancypacji kobiet. Niebagatelna jest różnorodna działalność przeciw wykluczeniu, biedzie i niesprawiedliwości, przeciw hegemonii kapitału, nacjonalizmu, militaryzmu. To wszystko odnajdziemy w tradycji Polskiej Partii Socjalistycznej.

Ale warto mieć również świadomość, że nurt socjaldemokratyczny, choć także znaczna część prawicy rozsądniejszej niż dzisiejsza, budowały wespół nowy porządek społeczno-polityczny w Europie po II wojnie światowej w tej jej części, którą nie zawładnęła Rosja Radziecka. Czy możliwy był nieco lepszy świat? Oczywiście, choć – jak się okazało – nie był on dany raz na zawsze. A lektura choćby „Źle ma się kraj” Tony’ego Judta pokazuje, w jakim stopniu wygenerował on nowe problemy społeczne i kulturowe, które skazały go na silny wewnętrzny kryzys. Gdy robotnik stał się mieszczaninem, gdy pokolenie dobrobytu znalazło dzięki poprawie warunków życia przestrzeń dla rozrywki, będącej dla ówczesnego społeczeństwa rewolucją, oraz dla rewolucji właśnie, która zaś okazała się rozrywką – stara socjaldemokracja odeszła w cień, a nowe żywioły szybko utorowały sobie drogę do ludzkich serc: miejsce bezpiecznego i statecznego dobrostanu szybko zajęła gorączkowa, radykalna chciwość hiperkonsumpcji.

Rzecz jasna polska perspektywa jest odmienna. Pomimo pewnych podobieństw do Zachodu, takich jak choćby stopniowe pojawianie się „społeczeństwa dobrobytu/konsumpcji” w PRL-owskich dekoracjach, nigdy nie wyszliśmy poza obręb rzeczywistości postkolonialnej, poza ramy społeczeństwa poddanego kontroli za pomocą licznych instrumentów: od milicyjnej pałki po wysokie bezrobocie, konsekwentne ograniczanie praw pracowniczych i kredyty do spłacenia. Społeczna, gospodarcza, a także aksjologiczna cena za małego fiata, M-2 ze ślepą kuchnią, wczasy w Bułgarii, darmowe przedszkola i „pełne zatrudnienie” była w Polsce Ludowej zdecydowanie za wysoka. A w III RP? Tutaj już nawet nie-socjaliści coraz częściej nie mają złudzeń: przejście z orbity radzieckiej do realiów neoliberalnego kapitalizmu, owszem, przyniosło wiele korzyści, z których pierwsza była taka, że „szlag trafił komunę”. Jednak okazało się szybko, że za dobrobyt też trzeba płacić – tyle że inaczej rozkładają się koszta w przypadku poszczególnych grup społecznych. Owszem, świat stał się bardziej kolorowy, choć z palety barw nie ubyło tych najciemniejszych – za dobrobyt po polsku płaci się coraz większą atrofią praw i możliwości uboższej, a nawet średnio zamożnej części społeczeństwa. A w obrębie infrastruktury społecznej zaznacza się coraz wyraźniej rozziew, który nie przeszkadza już tylko ślepym demagogom neoliberalizmu i wąskiej grupie beneficjentów systemu.

Dwie Polski? Naturalnie. Jedna podróżuje coraz bardziej zatłoczonymi kolejami, wyczekuje w coraz dłuższych „ogonkach” w szpitalach, za pieniądze ze śmieciowych umów kupuje coraz bardziej śmieciowe jedzenie i płaci (dobrowolnie!) za coraz bardziej śmieciową, komercyjną rozrywkę, ta druga ma do dyspozycji luksusowe samochody i prywatne kliniki albo znajomości w szpitalach publicznych czy ośrodkach rządowych (bo przecież koszta nie każdej operacji jest sens pokrywać z własnej kieszeni – bogaci wiedzą najlepiej, kiedy korzystać z usług państwa). Ma także wędliny o odpowiedniej zawartości mięsa w mięsie, filharmonie, teatry, albo własne „stajnie” celebrytów, jeśli nie gustuje w takich inteligenckich bzdurach jak opera, balet czy siedemnastowieczna angielska poezja metafizyczna. W końcu furda wiersze, ile kredytu miał John Donne? – to jest dopiero pytanie! – spodziewam się, że wciąż nieobce tutejszym nuworyszom.

To są te dwie Polski, o których zawsze powinni myśleć socjaliści: o pierwszej z troską, o drugiej bez taryfy ulgowej. Tu ważna uwaga: trzeba z całą pokorą przyznać, że dziś socjaliści powinni faktycznie dużo czasu poświęcić na myślenie, także o tym, jakie warunki trzeba spełnić, by myśl społeczno-gospodarcza, którą proponują, zaczęła się cieszyć poważniejszym odzewem. Niezależnie od tego, jak się objawi recepcja tej myśli, jaką formę przyjmie, kto ostatecznie okaże się jej reprezentantem na gruncie społecznym czy politycznym – to już w niewielkim stopniu zależy od nas. Historyczna sytuacja już się nie powtórzy. Możemy sycić się melodią i słowami „Czerwonego sztandaru”, ale w dawny nurt tej melodii i słów już nie wrócimy. I niewykluczone, że ci, co przyjdą po nas, za chwilę albo za lat wiele, znajdą własne słowa i pieśni, w których z trudem się rozpoznamy. Ale znów: oprócz słów jest jeszcze duch. I po nim da się rozpoznać, kto swój, a kto nie.

Poza kwestią społeczną jest jeszcze jeden czynnik, którego czasem się nie docenia. Nazwę go tutaj, z braku lepszego określenia, egzystencjalnym. Racja, socjaliści powinni myśleć przede wszystkim systemowo i strukturalnie, nie tracić z oczu wieloaspektowości realiów społecznych, ekonomicznych, a także historycznych. Socjalizm to nie czytanka z panieńskiego pokoju – nadmiar sentymentalizmu czyni z niego doktrynę niegroźną i mało brzemienną w treści. Powiedzmy jednak, że socjalizm bez etyki i bez odniesienia do człowieka, bez uznania faktu, że ma on prawo nie tylko do ładu społecznego, sprawnie funkcjonującej gospodarki itp., ale także do sumienia, do dobra i zła, do własnej intymności – łatwo może zamienić się jedynie w narzędzie manipulacji, indoktrynacji i wyjałowienia kultur, które przenika.

Mówiąc pewnym skrótem: owszem, człowiek ma prawo do ośmiu godzin pracy, ośmiu godzin odpoczynku i ośmiu godzin snu, należą mu się godziwa płaca, korzystanie z praw pracowniczych, dobrej służby zdrowia, sprawnej sieci komunikacji publicznej i kilku innych cudów, które pod tą szerokością geograficzną dziś są często niedostępne.Ale człowiek to także istota, która nawet mimo wszelkich ułatwień społecznych będzie pragnęła miłości, lękała się cierpienia, mierzyła się z własną i innych śmiertelnością.Człowiek milczy, krzyczy, płacze, śmieje się, nienawidzi, popełnia błędy, naprawia je, chce być wolny (albo poddaje się zniewoleniu), chce albo nie chce szukać Boga, chce ranić innych albo leczyć ich rany, chce pisać wiersze, być samotny, budować, niszczyć, patrzeć na księżyc albo tylko na stan konta, całować deszcz, kwiaty, drugiego człowieka, chce pytać: „cóż jest piękno?”. I wobec tego wszystkiego socjalizm także musi się odnaleźć, bez tej pychy i poczucia znajomości odpowiedzi na wszystkie pytania i kwestie – taką pychą socjalizm już zgrzeszył, z bardzo tragicznymi dla siebie i ludzi skutkami.

Wszystko to jednak piszę na wyrost, bo przecież socjalistów jest garstka, a myśl, którą piastujemy – zapomniana. Proszę zatem traktować ten felieton jak list do przyjaciół, towarzyszek i towarzyszy. List, który jest tylko drobnym przypisem i napomknieniem, ale także znakiem pewnej wspólnoty i toczonych w jej obrębie sporów. A reszta? „Co złe, to w gruzy się rozleci, co dobre, wiecznie będzie żyć!”…

Krzysztof Wołodźko

Krzysztof Wołodźko

(ur. 1977) – zastępca redaktora naczelnego „Nowego Obywatela”, dziennikarz i publicysta, członek krakowskiej Spółdzielni „Ogniwo”, ekspert Narodowego Centrum Kultury w Zespole ds. Polityki Lokalnej, felietonista „Gazety Polskiej Codziennie”, felietonista radiowy Polskiego Radia 24. Pisze lub pisał m.in. do „Znaku”, „Ha!artu”, „Frondy Lux”, portalu internetowego TV Republika, „W Sieci”, „Nowej Konfederacji”, „Rzeczpospolitej”, „Pressji”, „Kontaktu”.

Autorką fotografii Krzysztofa jest Katarzyna Derda.

28 odpowiedzi na „Na co komu socjaliści?

 1. Ten tekst potwierdza, że jak Pan Bóg chce kogoś pokarać, to mu najpierw rozum odbiera.
  Proszę sobie skonfrontować swoje wypociny ze świetnym komentarzem z 1892 roku, ks. Jackowskiego, „Socyalizm, uwagi dla Socyalistów i Katolików”.
  Błyskotliwa i prostym językiem napisana książeczka obala te dyrdymały, które siląc się na intelektualizm bazgrze tracąc cenny czas, a mógłby go poświęcić na naukę ekonomii austriackiej…

 2. Krzysztof Wołodźko pisze:

  Niechże Pan zajmie się czymś pożyteczniejszym zatem, niż czytanie bezwartościowych tekstów. No tak, ale wy korwiniści łazicie gdzie się da, żeby trollować. To jakaś Wasza sekciarska „misja ewangelizacyjna” od lat…

 3. Samson pisze:

  Panie Wołodźko, nie dziwię się, że jest Pan legendą w „Nowym Obywatelu” jak kiedyś o Panu napisałem ( spierając się zresztą :))) Niech Pan pamięta, że pisze Pan do ludzi, którzy o historii PPS-u nie wiedzą nic, lub bardzo mało. Nawet ja, chociaż niby taki zaangażowany outsider, wrażliwy społecznie mam wątpliwości do teorii socjalizmu. A praktyki przecież nie znam, no bo skąd ? Uważam, że schyłkowy okres PRL-u mimo wszystko, taką praktyką nie był, bo zbyt dużo tam było przemocy,ideologii i po prostu kolaboracji z systemem.
  Umiarkowana lewica, nigdy nie będzie dominować, tak samo jak partia centrum.Aby tak się stało trzeba dwa razy dłuższego okresu AKTYWNEJ demokracji.A ostatnie 7 lat do okresu aktywnej demokracji nie zaliczam.Za wcześnie Panie Wołodźko, niestety za wcześnie.

  • Krzysztof Wołodźko pisze:

   Oj, tylko nie legenda… także dlatego, że jeszcze żyję. A i na legendę kiepsko się nadaję.;-) A czy za wcześnie? Lepiej zawczasu robić swoje, niż później stwierdzić, że jest za późno. Poza tym po to jest, np. taki portal jak lewicowo.pl żeby się dowiedzieć o lewicy innej niż PZPR-owska i PRL-owski socjalizm. :-)

 4. InF pisze:

  Ciekawa odpowiedź autora o tych korwinistach… Jako żywo przypomina się smutno/straszna sytuacja, gdy kogoś przeciwnego PIS nazywają zwolennikiem PO i vice versa… Otóż, Panie Autorze, to nie tak – przeciwnicy socjalizmu i myśli socjalistycznej to niekoniecznie zwolennicy pajaca Korwina, który robi wielką szkodę myśli wolnościowej. A myśl socjalistyczna jest taka piękna i – jak to często bywa – kieruje się jak najlepszymi chęciami. Szkoda tylko, że u podstawy tego wszystkiego jest z gruntu niemoralne pogwałcenie zasady własności oraz centralne rozdawnictwo. Pozwól Panie Autorze działać ludziom, nie staraj się ich uszczęśliwiać swoją wrażliwością, która to wrażliwość jak historia pokazuje zawsze sięga łapskiem do kieszeni obywateli, bo przeciez musi się jakoś sfinansować. Ludzie sobie poradzą, serio. Z socjalizmu się wyrasta :) pozdrawiam.

  • Krzysztof Wołodźko pisze:

   Sądzę, że Pana „myśl wolnościowa” to po prostu zwykły egoizm opakowany w gadaninę o dość prymitywnie rozumianej wolności, przy nieznajomości praktyki i doktryny socjaldemokratycznej i elementarnym niezrozumieniu tego, że rzeczywistość społeczno-gospodarcza to coś więcej niż pełna kieszeń jednych, kosztem drugich. A to czy się przyznajecie do Korwina, czy nie – to w tym kontekście faktycznie sprawa drugorzędna.

   • womo pisze:

    A to czy się przyznajecie do Stalina, czy nie – to w tym kontekście faktycznie sprawa drugorzędna.

 5. InF pisze:

  chciałbym też zauważyć, ze stosuje Pan dość niskie zagrywki w dyskusji, jak zawoalowane inwektywy, insynuowanie dyskutantowi przynależności do pewnej grupy czy ton sugerujący obronę przed domniemanym atakiem. Chętnie podyskutuję na tematy poruszone w artykule ale na pewno nie w ten sposób. Nikt Pana nie atakuje więc nie ma potrzeby uciekać się do syndromu ‚oblężonej twierdzy’.

  • Krzysztof Wołodźko pisze:

   W dużym skrócie: Pana myśl wolnościowa interesuje mnie tyle, co zeszłoroczny śnieg, a podobne Pańskim mądrości czytałem już nie raz więc proszę sobie darować i nie spamować linkami do waszego neoliberalnego bełkociku, panie anonimowy liberale. EOT.

   • InF pisze:

    ok, poddaję się w zderzeniu z prawdziwym betonem w kwestii otwartości na argumenty dyskutantów oraz marną klasą kulturalnego poziomu dyskusji. Te zaczepki ad hominem odbieram po prostu jako brak merytorycznych argumentów z Pańskiej strony lub przekonanie o marności tychże.
    Swoją drogą, w zacietrzewieniu Pańskich odpowiedzi widać jednakże tyle zapału, że można być pełnym optymizmu co do rychłej zamiany świata w krainę powszechnej szczęśliwości pod szyldem ‚każdemu po równo’ ;-)

    • Krzysztof Wołodźko pisze:

     Grunt, że trafił Pan do drzwi, reszta Pana anonimowych mniemaniątek mnie nie interesuje. :-)

    • Krzysztof Wołodźko pisze:

     O LOL: „Niestety, napotkałem się z takim naporem uprzedzeń, sprowadzeń do absurdu i betonem intelektualnym że zacząłem się zastanawiać nad kondycją mentalną internetowych publicystów. Przykry jest taki brak otwartości i nieumiejętność dyskusji i marnie to rokuje na możliwość przemycenia do tych często zakutych głów jakiejkolwiek refleksji w duchu wolnościowym.
     http://nowyobywatel.pl/2012/12/12/na-co-komu-socjalisci/

     No właśnie – do naszych zakutych głów Pana propaganda, dla niepoznaki nazwana „refleksją” nie przemawia.:-)))) Ale dzięki za podlinkowanie materiału, pożyteczni idioci się przydają. :-)

 6. Azmin pisze:

  LOL

  wstyd panie czerwony ;) jak brak argumentów to agresor się włącza :) super „publicystyka” :)

  • Krzysztof Wołodźko pisze:

   Po prostu szkoda na was czasu, „wolnosciowe” trolle, mnozace sie przez paczkowanie. Argumentow tez. :-) No, sio. :P

   • Azmin pisze:

    Argumenty to ci ten kolega „wolnościowy” przedstawił. W zasadzie sprowadzając do parteru twoje chore wizje. Och jak dobrze byłoby jakbyś to ty decydował które „istotne sprawy społeczne” realizować i finansować ;) Co nie ?? :))))

    Aż dziw bierze że osoba która doświadczyła uroków komunizmu (sądząc po wieku) może takie banialuki głosić.

    • Krzysztof Wołodźko pisze:

     No i po co mam dyskutować z osobą, która nie odróżnia modelu socjaldemokratycznego od okołosowieckiego? Tyle są właśnie warte wasze „argumenty” i wasza „wiedza”. Pa pa. :-)

     • Jednooki pisze:

      No to tak jakby jakiś Kambodżańczyk przekonywał krajan że nie można tak w czambuł potępiać komunizmu, bo w Chinach za Mao i sowieckiej Rosji za Stalina wymordowano procentowo znacznie mniej obywateli. Czyli można system usprawnić, a przy odrobinie wysiłku może się nawet okazać efektywny..
      Tak jak pisał ktoś powyżej – z tego się w większości przypadków wyrasta…

 7. ni-stary-ni-nowy pisze:

  Zastanawia mnie dlaczego autor tekstu, którego wyznawane wartości podziela kilkadziesiąt % społeczeństwa tak się ciska w stosunku do kogoś kto reprezentuje ułamek procenta no góra 2. Szkoda się denerwować. Pan jest siłą. Podejrzewam, że jest to tylko kwestia nieproszonego gościa, ale takie uroki Internetu.

  • Krzysztof Wołodźko pisze:

   Bo akurat mam taki kaprys. ;-) Choć obawiam się nieco, że okołokorwinistyczna menażeria wlezie tu na stałe, jak to ma w zwyczaju na różnych portalach. No ale jak sobie chcą poklikać, niech klikają.

   • Azmin pisze:

    No zbytek łaski ;) A to może kolego się zdecyduj czy pokazujesz drzwi czy też łaskawie pozwalasz coś popisać ;)

    No ale to konsekwencja godna prawdziwego czerwonego socjalisty… o przepraszam ! socjaldemokraty ;)

    • Krzysztof Wołodźko pisze:

     Ależ jestem konsekwentny: pokazuję Panu drogę – do drzwi, ale doceniam też Pana wolność wyboru. :-) Przecież za ucho nie będę ciągał.

 8. InF pisze:

  najsmutniejsze jest to, że takie lekceważenie i pogardę dla dyskutanta prezentuje internetowy ‚publicysta’, który raczej powinien być otwarty na argumenty. Groteską natomiast jest to, że takie podejście prezentuje osoba pisząca do ‚Obywatela’ którego założyciele głosili zasadę, że są otwarci na wszelkie nurty, z prawa, z lewa, bez zamykania się – jak autor artykułu – na jedną opcję. Byłem czytelnikiem ‚Obywatela’ zapewne dużo wcześniej niż Pan, w 2000-2001 roku i takie właśnie zasady były wtedy głoszone. A teraz? dno. Szanowny Panie Krzysztofie tak wykpiwający komentatorów, prezentuje Pan naprawdę cechy małego człowieka tak traktując innych. Wstyd, naprawdę.

  • Krzysztof Wołodźko pisze:

   OK, OK, już Pan nie nudź i poszukaj sobie bardziej podatnych na swoją propagandę „zakutych łbów”. Żegnam, praca czeka, przynajmniej na mnie. :-)

 9. Tomasz pisze:

  Panie Redaktorze, każdy z nas ma prawo do wszelkich poglądów. To leży poza sferą sporu.

  Pański artykuł może komuś przypaść do gustu lub nie. Panowie Samson oraz ni-stary-ni-nowy najwyraźniej gustują w Pańskiej publicystyce, natomiast Pan InF wraz z Panem Azminem w nie podzielają Pańskich opinii.

  Taka sytuacja z pewnością nie jest niczym niezdrowym, wręcz przeciwnie, stanowić może zalążek dyskusji, wymiany poglądów i spojrzenia na ważkie kwestie społeczno-gospodarcze z innej niż nasza własna perspektywy. Może… tylko do tego trzeba umieć dyskusję prowadzić.

  Pan Inf przedstawił Panu pewien spójny światopogląd wraz z jego szerokim teoretycznym zarysem w stosownym linku. Z dużym taktem i powściągliwością podkreslał, że nie jest to atak na Pana osobę tylko alternatywa w stosunku do Pańskich poglądów socjaldemokrtycznych.

  Oto jak wygląda Pańska odpowiedź:

  -Stwierdził Pan, że adwersarz jest „korwinistą”. Czy nie jest Pan w stanie przyjąć do wiadomości faktu, że nie każdy zwolennik wolności gospodarczej to osoba popierająca kontrowersyjnego Janusza Korwina-Mikke?

  -Nazywa Pan adwesarza sekciarzem z „sekciarską misją”. Pomijam już, że w ten sposób nazywa Pan sekciarzami Adama Smitha, Miltona Friedmana, Friedricha Hayek’a czy Ludwiga von Misesa, z których każdy podpisałby się pod tymi poglądami, a których każdy ma dorobek nieporównianie większy od Pańskiego. Pomijam, bo zakładam, że nie ceni Pan tych ekonomistów, podobnie jak ja nie zgadzam się ze szkołą keynsistowską. Ale ani mi w głowie nazywać barona Keynsa „sekciarzem”. Co najwyżej mogę wykazać jak błędne są jego założenia ekonomiczne w merytoryczny sposób. Polecam np. świetny artykuł Pana Mateusza Machaja: http://www.kapitalizm.republika.pl/kryzys.html
  Czy tyle ma Pan do powiedzenia? Że przeciwnicy to „sekciarze”? A może „wrogowie ludu”? I jak „wrogów ludu” ich potraktować?

  -Z lubością powtarza Pan o „anonimowym wolnościowcu”. Może nie każdy, miły Panie, ma ochotę przedstawiać swoje nazwisko w Internecie. Próba deprecjacji czyichś poglądów, ponieważ podpisuje je InF, czy Samson, a nie Krzysztof Wiśniewski czy Magdalena Wójcik – to łatwa do zdemaskowania sztuczka. Dla odmiany mógłby Pan odnieść się merytorycznie do treści.

  -Pisze Pan, iż niektórzy z komentatorów „trollują”. Proszę Pana, nierozumienie słowa „trollować” nie przystoi nawet doświadczonym użytkownikom Internetu, w przypadku zaś osoby mieniącej się publicystą – jest po prostu niedopuszczalne. „Troll” – someone who posts inflammatory,[1] extraneous, or off-topic messages in an online community, such as a forum, chat room, or blog, with the primary intent of provoking readers into an emotional response. Przykłady trollowania to np. pisanie pod artykułem o powodzi „dobrze im tak, niech się potopią”, albo w artykule o meczu piłkarskim „A jak kocham moją Legię, cała reszta jest do niczego”. Skoro reaguje Pan w tak infantylny sposób na komentarze – w jakim celu w ogóle udostępnia Pan tę opcję?

  Doprawdy szkoda wymieniać wszystkie inne inwektywy jakie stosuje Pan wobec komentatorów: „okołokorwinistyczna menażeria”, czy „trolle mnożące się przez pączkowanie”. Brak podstawowego warsztatu dziennikarskiego jaki Pan prezentuje stawia pod znakiem zapytania sens wykonywania przez Pana tego zawodu. Pisze Pan: „OK, OK, już Pan nie nudź i poszukaj sobie bardziej podatnych na swoją propagandę „zakutych łbów”. Żegnam, praca czeka, przynajmniej na mnie”. Słusznie, prosze Pana. Pracę tą może Pan zacząć od przyswojenia sobie podstawowych pojęć oraz elementarnej kultury dyskusyjnej. Panie Wołodźko, pluje Pan bezsilnymi inwektywami w każdym swoim poście, a zarazem wyzywa innych rozmówców od „trolli”. Pański artykuł w kwestii merytorycznej została przez Pana InFa rozłożony na łopatki. Ale tu nie chodzi o poglądy. Tu chodzi o poziom dyskusji. A ten – w Pańskim wydaniu – jest po prostu żałosny.

  • ni-stary-ni-nowy pisze:

   Wywołano mnie z nicka więc odpiszę. Ja mam inne marzenia jeżeli chodzi o system społeczny – moim ideałem jest system plemienny, jak sąsiadowi spłonie stodoła i dom to będę go karmił i dam dach nad głową, a jak stodoła i dom spłonie komuś na drugim końcu Polski to, bez względu jak dobry czy miły by to nie był człowiek nie dam ani złotówki i nie zaoferuję pomocy.

  • womo pisze:

   No cóż, nic dodać i nic ująć.
   Taki był oraz nadal jest obraz polskich socjalistów.
   Podobno innych od tych z PZPR.
   A po czynach ich poznacie…

 10. Jak sądzę, Autor nie tyle szuka odpowiedzi na postawione w tytule pytanie, ile chce rozmawiać o przycznach słabości polskiej lewicy. Ponieważ ten temat bardzo mnie interesuje jako wstęp do szukania sposobów na poprawienie sytuacji, chętnie odpowiadam na zaproszenie („traktować ten felieton jak list do przyjaciół, towarzyszek i towarzyszy”). Zarazem kilka uwag. Po pierwsze, jak wykazały wyniki wyborów z lat 1993, 1997 i 2000, wbrew Twoim stwierdzeniom socjalizm ma w Polsce wielu zwolenników; chyba że mówimy o socjalistach odpowiedzialnie traktujących swoje przekonania społeczne i polityczne. Tych rzeczywiście jest mało, a sądząc po sposobie ujęcia tekstu, także Autora nie oceniam pod tym względem wysoko, jako że za podstawy lewicowości uważam demokratyzm i racjonalizm, a tych (zwłaszcza drugiego) w treści artykułu nie widzę. Nie będę uzasadniał tego ostrego sądu, gdyż wymagałoby to sporego pisania, a dla odpowiedzi na propozycję nie ma on znaczenia. Przechodząc zatem do konkretu: jeśli interesuje Cię dyskusja o naprawie lewicy, swoje zdanie na ten temat przedstawiłem m. in. w http://klubwmpg.pomorskie.pl/teksty/opinie-2.html#6, http://stachglabinski.pomorskie.pl/lewica1.html#2 i innyc, dostępnych w Internecie tekstach. Zapraszam do lektury i proszę o uwagi e-mail

 11. Stach Glabinski pisze:

  Zdanie „traktować ten felieton jak list do przyjaciół, towarzyszek i towarzyszy” pojmuję jako zaproszenie do dyskusji n. t. socjalizmu (ew. ogólniej pojmowanej lewicowości) i naprawienia jego kiepskiej kondycji w Polsce. Jeśli tak jest w rzeczywistości, proszę zapoznać się z moją opinią w tej sprawie przedstawioną m. in. na http://klubwmpg.pomorskie.pl/teksty/opinie-2.html#6, http://stachglabinski.pomorskie.pl/lewica1.html#2 i in. Zarazem muszę sprostować mniemanie Autora o małej liczebności zwolenników socjalizmu w Polsce, któremu to przekonaniu przeczą wyniki wyborów w latach 1993, 1997 i 2000. Moje zdanie o przyczynach obecnie słabego poparcia dla lewicy jest przedstawione w artykułach dostępnych j.w.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>