Inne A�wiaty pod lupA�

Jesień 2013 |

Tyle drA?g budujA�, ale nie ma dokA�d iA�A� a�� to stwierdzenie, uporczywie przypisywane Janowi Himilsbachowi, a pochodzA�ce z utworu Maksyma Gorkiego, moA?na z powodzeniem zastosowaA� do dzisiejszej rzeczywistoA�ci informacyjnej. W zasiA�gu rA�ki mamy mnA?stwo sposobA?w pozyskiwania wiadomoA�ci, poszerzania wiedzy, poznawania faktA?w a�� ale czy rzeczywiA�cie wiemy wiele i czy jesteA�my rzetelnie informowani?

W szumie informacyjnym coraz trudniej siA� poruszaA�. WieloA�A� dostA�pnych kanaA�A?w przekazu powoduje, A?e selekcja i orientacja w newsach, problemach i tematach przekracza nasze moA?liwoA�ci biopsychiczne, nie mA?wiA�c o prozaicznym braku czasu. Truizmem jest oczywiA�cie przekonywanie czytelnikA?w pisma takiego jak nasze, A?e informacje niewygodne dla obozu wA�adzy i pieniA�dza majA� o wiele mniejsze szanse na przebicie siA� z przyczyn politycznych, nie technicznych i organizacyjnych. MajA�c to wszystko na uwadze, kto wie zatem, czy wbrew pozorom i przekonaniom nie jesteA�my dziA� poinformowani gorzej niA? pokolenia naszych rodzicA?w i dziadkA?w.

W bieA?A�cym numerze przygotowaliA�my zestaw tekstA?w, ktA?re a�� mamy nadziejA� a�� zwrA?cA� WaszA� uwagA� na zjawiska i problemy trudne do wyA�owienia w medialnym szumie lub prawie w nim nieobecne. Rozmowa z Janem Olszewskim zawiera wiele wA�tkA?w nieoczywistych i niekoniecznie znanych nawet zwolennikom premiera. RafaA� Chwedoruk z kolei opowiada o polskiej scenie politycznej i jej odmiennoA�ci na tle innych krajA?w czy ksiA�A?kowych definicji, a takA?e o skutkach tego a�zpomieszania z poplA�taniema�?. Z wywiadu z Wojciechem WoA?niakiem dowiemy siA� m.in. tego, A?e nierA?wnoA�ci spoA�eczne sA� w Polsce znaczne oraz niezwykle dotkliwe nawet na tle paA�stw stanowiA�cych symbole liberalizmu gospodarczego a�� i A?e nikt z decydentA?w siA� tym nie przejmuje i nie zajmuje.

To nie koniec niespodzianek. Jeden z tekstA?w przynosi informacjA�, A?e gdyby kaA?demu dorosA�emu Polakowi wrA�czyA� co miesiA�c 1000 PLN, oferujA�c w ten sposA?b wszystkim rodakom podstawy przetrwania, wydalibyA�my z budA?etu wcale nie tak wiele wiA�cej, niA? dzisiaj wynoszA� koszty ogA?A�u A�wiadczeA� spoA�ecznych. Kolejny artykuA� prezentuje PolskA� jako wschodzA�cA� potA�gA� w produkcji nowoczesnych A�rodkA?w transportu publicznego a�� i jednoczeA�nie przypomina, A?e nasz kraj staje siA� coraz bardziej zacofany pod wzglA�dem organizacji systemu owego transportu. Troje autorA?w przedstawia natomiast analizA� wykazujA�cA�, A?e to, co uznajemy za rzetelne sondaA?e postaw i opinii, czA�sto bywa mocno naciA�gane, a wrA�cz zmanipulowane.

JeA�li chodzi o tematykA� zagranicznA�, rozprawiamy siA� przede wszystkim z mitem Margaret Thatcher. Nasz autor dowodzi, A?e nie tylko pod wzglA�dem spoA�ecznym, ale takA?e w wielu sferach gospodarki rzA�dy A�elaznej Damy oznaczaA�y regres, upadek i roztrwonienie aktywA?w decydujA�cych o rozwoju. Dwa inne teksty omawiajA� natomiast problem chiA�ski a�� pojawia siA� coraz wiA�cej oznak A�wiadczA�cych, A?e pomaA�u odchodzi do przeszA�oA�ci sytuacja, w ktA?rej ogromna iloA�A� produktA?w byA�a opatrzona metkA� made in China. Jeden z redaktorA?w a�zNowego Obywatelaa�? na podstawie fachowego raportu inA?ynierA?w amerykaA�skich omawia stan infrastruktury w USA a�� z opisu wyA�ania siA� obraz kraju, ktA?ry w wielu miejscach po prostu siA�a�� rozsypuje, choA� kojarzymy go przecieA? z potA�gA�, bogactwem i nowoczesnoA�ciA�. Mamy teA? coA� o Niemczech. PaA�stwo symbolizujA�ce A�ad i porzA�dek jest wystawione na dziaA�ania nie tylko zwykA�ych lobbystA?w i innych nieciekawych person zaA�atwiajA�cych wA�asne interesy wbrew dobru wspA?lnemu, ale moA?na tam znaleA?A� rozgaA�A�zione struktury i formy zaleA?noA�ci, ktA?re w Polsce nazywamy a�zukA�adema�?.

To oczywiA�cie nie wszystko, co przygotowaliA�my. Zapraszamy do lektury z nadziejA�, A?e bA�dzie ona pouczajA�ca.

Remigiusz Okraska

(ur. 1976) – w roku 2000 współzałożyciel, a następnie redaktor naczelny „Obywatela”/„Nowego Obywatela”. Twórca koncepcji i redaktor portalu www.lewicowo.pl, funkcjonującego od roku 2009. W latach 2001-2005 redaktor naczelny ekologicznego miesięcznika „Dzikie Życie”, do dzisiaj jego stały współpracownik. Socjolog, społecznik. Od roku 1997 publicysta, autor kilkuset tekstów prasowych. Redaktor i pomysłodawca około 20 książek, w tym polskich przekładów prac Aldo Leopolda, Davida C. Kortena i Dave’a Foremana, a także wyborów tekstów zapomnianych lub mało znanych polskich myślicieli społeczno-politycznych, m.in. Edwarda Abramowskiego, Romualda Mielczarskiego, Jana Wolskiego, Jana Gwalberta Pawlikowskiego. Od 17. roku życia związany z działalnością społeczną. W wolnych chwilach pije wino (i pisze o nim na blogu http://literkibutelkikilometry.blogspot.com/), zbiera zioła i włóczy się po węgierskiej, czeskiej i słowackiej prowincji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>