My, peryferie – rozmowa z prof. dr. hab. Krzysztofem Jasieckim 

Z prof. dr. hab. Krzysztofem Jasieckim rozmawia ·

My, peryferie – rozmowa z prof. dr. hab. Krzysztofem Jasieckim 

Z prof. dr. hab. Krzysztofem Jasieckim rozmawia ·

(ur. 1992) – warszawiak i piasecznianin, członek Partii Razem. Ideowo demokratyczny socjalista inspirujący się myślą Edwarda Abramowskiego. Poza tym miłośnik dobrego hip-hopu i wycieczek po lasach.

Po upadku komunizmu dominowało w naszej części Europy myślenie zakładające, że możemy w relatywnie krótkim czasie przynajmniej stworzyć perspektywy integracji z centrami Zachodu w sposób, który daje nam szansę szybkiego dogonienia go w różnych parametrach rozwojowych – PKB per capita, infrastruktury drogowej itd. Mówienie o peryferiach, niedorozwoju, zapóźnieniu itd., skazywało polityków na problem niskiej akceptacji społecznej – ludzie nie chcą słyszeć o tym, że żyją na peryferiach, są wykluczeni i w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą uczestniczyli w głównym nurcie zmian.
Dział
Wywiady
Z numeru
Nowy Obywatel 28(79) / Zima 2018 " alt="">
komentarzy
Przeczytaj poprzednie