Koniec zapóźnienia? Perspektywy Afryki w epoce nowej rewolucji technologicznej 

·

Koniec zapóźnienia? Perspektywy Afryki w epoce nowej rewolucji technologicznej 

·
Hasło „Africa Rising” okazało się zbyt optymistyczne. Ogólny stan spraw w Afryce Subsaharyjskiej uległ co prawda w stosunku do „straconych dekad” poprawie, niektóre kraje weszły na ścieżki stabilnego wzrostu, jednak przed regionem stoi ogrom problemów strukturalnych. Droga do przezwyciężenia wielowiekowego zapóźnienia cywilizacyjnego jest bardzo długa i nie ma bynajmniej pewności, że jej pokonanie będzie możliwe.
komentarzy