Kobieta – równa towarzyszka (1909) 

·

Kobieta – równa towarzyszka (1909) 

·
Z kobiety czyni się niewolnicę niewolnika i uważa się ją za jego towarzyszkę tylko w okolicznościach seksualnych. Ręce i piersi, które wykarmiły wszystkich mężczyzn, są pogardzane przez niewdzięcznych brutali, chlubiących się swoją wyższością i siłą, i chwalących się, że mogą ujarzmić tę, która uczyniła ich tym, kim są. Cieszę się, że mogę się przyłączyć do partii, która deklaruje absolutną równość między płciami.
Z numeru
Nowy Obywatel 31(82) / Zima 2019 " alt="">
komentarzy