Bezpieczeństwo żywnościowe w świetle pandemii 

·

Bezpieczeństwo żywnościowe w świetle pandemii 

·
Dostępność zaopatrzenia w żywność była w Polsce traktowana jako rzecz oczywista, a w wyobrażalnym horyzoncie – niezagrożona. Problemem mógł być, i dla wielu był, pusty portfel, ale nie puste półki. Opisaną pewnością zachwiała dopiero pierwsza faza pandemii COVID-19.
Z numeru
Nowy Obywatel 34(85) / Zima 2020 " alt="">
komentarzy