Avatar

Bartłomiej Kozek

polski korespondent magazynu „Green European Journal”, autor lub współautor szeregu materiałów i opracowań, poświęconych m.in. wizji Zielonego Nowego Ładu w Polsce, tworzenia zielonych miejsc pracy, podatków ekologicznych czy wpływu zmian klimatu na zdrowie publiczne. Jego artykuły pojawiały się m.in. w „Przekroju”, „Rzeczpospolitej”, „Zielonych Wiadomościach” oraz w serwisie internetowym Krytyki Politycznej.