Michał Rydlewski

– doktor; etnolog i filozof; pracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego; autor książek „Żeby widzieć, trzeba wiedzieć. Kulturowy wymiar percepcji wzrokowej” oraz „Scenariusze kultury upokarzania. Studium z antropologii mediów”.