Prezydent ze spółdzielni 

Prezydent ze spółdzielni 

Jawi się jako człowiek kompromisu w dobrym tego słowa znaczeniu, człowiek pojednania, służby i pracy. Brak u niego było myślenia w wąskich kategoriach partyjnych, zawsze potrafił wyjść w imię wyższych racji ponad tego rodzaju podziały i antagonizmy, co zarówno dziś, jak i w czasach, gdy żył, nie było cechą zbyt często spotykaną.
Z numeru
Nowy Obywatel 28(79) / Zima 2018 " alt="">
komentarzy