Stan polskiego systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności 

·

Stan polskiego systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności 

·
Epidemia Covid-19 jest pierwszym w historii Polski po 1989 r. wymagającym ochrony ludności kryzysem, który objął całe terytorium kraju. Zaistniała sytuacja stała się testem w warunkach rzeczywistych dla zarządzania kryzysowego. Wiele wskazuje, że niekoniecznie dobrze zdanym, co wynika z zastanego niekorzystnego stanu tej dziedziny.
komentarzy