Avatar

Eliasz Robakiewicz

doktorant w Instytucie Filozofii UW, redaktor czasopisma „Praktyka Teoretyczna” oraz portalu filozoficznego „Machina myśli”, działacz OZZ Inicjatywa Pracownicza.