Archiwum kategorii: Zima 2021

Jan Rojewski – Wiersze 

Śmierć przyszła 30 lipca 2021 roku, ale nie do mnie.
Tego dnia zginął Dmytro Nikiforenko zamordowany przez wrocławską policję
Jeśli mogę jakoś wykorzystać te kilka kartek papieru, to chciałbym wspomnieć jego imię.

Wiersze z roku 2025. O poezji Jana Rojewskiego 

Jego wiersze w oczywisty sposób chcą raczej mówić konkretne rzeczy o konkretnych problemach, niż stanowić prostą relację ze świata. Biograficzny ton czy reportażowa konwencja okazują się tu po prostu przydatnymi narzędziami.

Poczucie proporcji 

Będzie szukał możliwie jak największych uproszczeń, systematyzacji, jednego, jasnego planu dla wszystkich. Będzie szukał, lecz go nie znajdzie; przynajmniej nie u mnie. Bo jeśli modlę się o ocalenie, to dokładnie przed tą jasnością i jednolitością pragnę być ocalony, i dumny będę, jeśli zdołam ocalić przed nią choćby jednego człowieka.

„Aby wyzwolić robotników z ciemnoty”. Działalność Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w Polsce międzywojennej 

Udało się objąć siecią oddziałów niemal cały kraj. W różnych przejawach działalności towarzystwa uczestniczyły rokrocznie dziesiątki, a nawet setki tysięcy osób, nabywając wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, a także biorąc udział w wydarzeniach o charakterze kulturalnym czy sportowym. Idea TUR spotkała się z dużym entuzjazmem środowisk robotniczych, a wielu robotników, zwłaszcza młodych, dzięki towarzystwu po raz pierwszy zetknęło się z oświatą i kulturą, przyswajając jednocześnie określoną postawę etyczno-ideową.

O Polskę bez dysproporcji. Eugeniusza Kwiatkowskiego program przezwyciężenia słabości społeczno-gospodarczej 

Problematu polskiego nie rozwiązuje umożliwienie kapitalizacji i narastania dobrobytu wśród nielicznych, najwyższych klas posiadających; wysiłek ten musi się skierować w stronę chłopa polskiego i w szerokie rzesze pracujące, gdyż tu leżą nie tylko wszystkie żywotne siły państwa, ale równocześnie i najbardziej istotne warunki rozwoju całej produkcji.

Dlaczego Niemcy Wschodnie przegrały 

Miliony ludzi w NRD i innych krajach socjalistycznych przez dziesięciolecia aktywnie wspierały i identyfikowały się z systemem, choć w różnym stopniu. Czy naprawdę mamy wierzyć, że wszystkim zrobiono pranie mózgu? A może jednak istniały jakieś elementy życia we wschodnioniemieckim społeczeństwie, które doprowadziły do powstania takiego wsparcia?

Niejednoznaczny przypadek przemysłu obronnego 

Wysiłek na rzecz modernizacji Wojska Polskiego przyniósł niemałe, choć wciąż dalece niewystarczające efekty. Zakupy te łączy, poza wniesieniem niekwestionowanej wartości bojowej, co najwyżej pomocniczy udział polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Kraj (wciąż) śmieciowej pracy 

Choć za część dynamiki wzrostu wykorzystania śmieciowego zatrudnienia odpowiadają szersze trendy gospodarcze, to jednak fundamentalną rolę odegrała w tym polityka państwa, które dopuściło lub wręcz stymulowało rozwój zatrudnienia śmieciowego.

prof. dr hab. Wiesława Kozek

Związkowe ewolucje – rozmowa z prof. dr hab. Wiesławą Kozek 

Z punktu widzenia związków zawodowych była to prywatyzacja, ale już wtedy nie dało się utrzymać skali działania wielkich fabryk. W świecie dokonywał się downsizing. Firmy przemysłowe zaczynały działać bardziej sieciowo. Zaczynano wykorzystywać nowoczesną technikę i duże przedsiębiorstwa w Polsce kurczyły się nie tylko dlatego, że je prywatyzowano, ale także ze względu na szersze trendy gospodarcze.

Jak rzucam twoimi paczkami. Opowieść z pracy w magazynie firmy kurierskiej 

W pewnym momencie zaczynasz się zastanawiać, czy nie położyć głowy na rolkę i liczyć, że jakaś paczka cię zmiażdży, ale to niemożliwe, więc chowasz się w sobie i wewnętrznie płaczesz. Mimo że kosze to najlepsze miejsce do pracy, to i tak po czasie go nienawidzisz, jak wszystkiego innego.