IX Festiwal Obywatela – Walka trwa!

IX Festiwal Obywatela

Relacja Krzysztofa Wołodźko

Relacja Tomasza Jankowskiego z Samoobrony

Relacja „Tygodnika Solidarność”

Zapis filmowy poszczególnych punktów programu

Relacja foto:

Festiwal Obywatela to ogólnopolska impreza samokształceniowo-integracyjna dla współtwórców i sympatyków kwartalnika „Nowy Obywatel” oraz wszystkich zainteresowanych tematyką społeczną. Wiodącym tematem IX edycji Festiwalu, która odbędzie się w Łodzi w dniach 18-20 października 2013 r., będą różne formy obywatelskiego oporu w sferach takich jak praca, edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo socjalne czy polityka transportowa.

Walka trwa - IX Festiwal Obywatela - plakat
(Chcesz pomóc? Zachęcamy do pobierania, drukowania i kolportowania czarno-białej wersji plakatu w formacie A4)

(Informacja prasowa w formie pliku PDF)

(Program Festiwalu + mapka do druku w formacie A4)

Spotkania, debaty i pokaz filmowy, podobnie jak w zeszłym roku, odbędą się w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi (ul. Zawiszy Czarnego 39). Dopełnieniem Festiwalu będą wieczorne imprezy integracyjne oraz koncert zespołu Hańba. Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalowe jest bezpłatny.

Patronami medialnymi wydarzenia są Radio WNET oraz „Tygodnik Solidarność”.

Program imprezy:

PIĄTEK, 18 października

 • 17.15–17.30 przywitanie gości, informacje organizacyjne, oficjalne rozpoczęcie Festiwalu
 • 17:30–18:30   Opiekunowie osób niesamodzielnych w walce o prawa socjalne

Spotkanie z  Danutą Janoszką Marzeną Kaczmarek (Wykluczeni Opiekunowie Dorosłych Osób Niepełnosprawnych) oraz Elżbietą Karasińską (Stowarzyszenie „Mam Przyszłość”).

 • 18:30–18:45   przerwa

SOBOTA, 19 października

 • 11:00–12:30   integracyjna wycieczka po Łodzi

Zbiórka pod Hostelem LaGranda (ul. Rewolucji 1905 r.), zakończenie wycieczki – pod CZP nr 1. Wycieczkę poprowadzi przewodnik i regionalista, dr Maciej Kronenberg.

 • 12:40–12:45   informacje organizacyjne
 • 12:45–14:15   Tego nie zobaczysz w telewizji. Codzienna walka o prawa pracowników oraz aktywność związkowców na rzecz społeczności lokalnych

O swoich doświadczeniach związanych z obroną interesów pracowniczych w zakładach pracy, sądach i wobec decydentów, a ponadto o działaniach na rzecz swojego otoczenia lokalnego opowiedzą Jarosław Przęczek (Związek Zawodowy Meblarzy RP), Piotr Kret (Porozumienie Pracownicze), Michał Kukuła (NSZZ „Solidarność”) oraz Adam Olejnik (Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Odkrywka”).

 • 14:15–14:30   przerwa
 • 14:30–15:30   Laptop zamiast płonących opon. Konstruktywne strategie dla związków zawodowych i rad pracowników

Dyskusja na temat wykorzystywania przez ruch pracowniczy wiedzy eksperckiej oraz innych nowoczesnych narzędzi, z udziałem dr. Jana Czarzastego (Szkoła Główna Handlowa) oraz dr. Daniela Kiewry (S.Partner).

 • 15:30–16:15   obiad
 • 16:15–17:15   Na błędnym torze. Społeczne, ekonomiczne i ekologiczne zastrzeżenia do planów budowy tzw. kolei dużych prędkości

Spotkanie z przedstawicielami lokalnych komitetów protestacyjnych: Katarzyną Fereniec-Obszańską (Stowarzyszenie Ochrony i Rozwoju Ziemi Nieborowskiej), Anną Ludwin-Właszczuk (Stowarzyszenie „Aktywni dla Regionu”) oraz Beatą Ularowską (Międzygminny Społeczny Komitet Ochrony Środowiska). Wstęp i prowadzenie: Karol Trammer („Z Biegiem Szyn”).

 • 17:15–17:30   przerwa
 • 17:30–19:45   Kiedy Polacy wyjdą na ulice? Warunki niezbędne dla zaistnienia skutecznego ruchu protestu

Debata z udziałem dr. hab. Rafała Chwedoruka, Jarosława Górskiego, Remigiusza Okraski (moderator) i dr. Jarosława Tomasiewicza. Punktem wyjścia będą historyczne doświadczenia związane z walką ludu o emancypację ekonomiczną i społeczną.

 • 19:45–20:00   prezentacja kampanii na rzecz patriotyzmu konsumenckiego „Polski Ślad”Bartosz Pilitowski

NIEDZIELA, 20 października

 • 12:25–12:30   informacje organizacyjne
 • 12:30–13:30   Obywatele dla edukacji. Samoorganizacja rodziców i pracowników jako narzędzie walki o sprawiedliwą politykę oświatową

O osiągnięciach i wyzwaniach dla swoich organizacji opowiedzą Dorota KorczyńskaRadosław Majcher (Rodzice dla Szczecina) oraz Ewa Zdunek (Polska Społeczna).

 • 13:30–14:00   obiad
 • 14:00–15:00   W służbie zdrowiu. O co i jak walczyć w sferze publicznego lecznictwa

Dyskusja z udziałem Małgorzaty Aulejtner (Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych) oraz dr. Marka Balickiego. Będziemy rozmawiać o tym, jakich zmian wymaga system ochrony zdrowia w Polsce i jak w walkę o reformy mogą się włączyć jego użytkownicy oraz pracownicy.

 • 15:00–15:15   przerwa
 • 15:15–16:45   Poza systemem czy w ramach systemu? Realne możliwości zmiany rzeczywistości społecznej

Dyskusja w gronie wszystkich uczestników Festiwalu, podsumowująca imprezę. Zostaną omówione szanse i wyzwania związane z różnymi narzędziami walki o zmianę społeczną (oddolny aktywizm, praca u podstaw, „marsz przez instytucje” itd.).

 • 16:45-17:00   oficjalne zakończenie

Jak dotrzeć na miejsce:
mapka

Wszelkie dodatkowe informacje na temat imprezy można uzyskać pisząc na adres sech@soo.org.pl lub dzwoniąc na numer 533 600 443.

IX Festiwal Obywatela na Facebooku – kliknij tutaj.