Archiwa tagu: Wywiad

Co z tA� piosnkA�?

UwaA?am, A?e disco polo to gwaA�t na estetyce. Ale rozwA?j tego gatunku A�wietnie pokazuje fenomen niedoceniany w Polsce przez lata: jeA�li czegoA� nie pokazujesz w inteligenckiej i wielkomiejskiej prasie, to wcale to nie znika. JeA?eli nie umiemy o czymA� rozmawiaA�, a tylko wyszydzamy, to nie powoduje, A?e to przestaje istnieA�. W przypadku disco polo szyderstwa nie brakowaA�o, zabrakA�o za to porzA�dnej i powszechnej edukacji muzycznej. Czytaj więcej

Wiele drA?g do lepszej pracy
(Artykuł dostępny tylko dla prenumeratorów)

Nie walczA� o ulice imienia Karola Marksa czy RA?A?y Luksemburg. Mam za to gA�A�bokie przekonanie, A?e zdecydowanie zbyt maA�o w naszym spoA�eczeA�stwie jest ludzi, ktA?rzy mogA� zajmowaA� siA� czymA� poza pracA� i konsumpcjA�. Potrzebujemy czasu wolnego, choA�by po to, A?eby odzyskaA� partycypacjA� spoA�ecznA�, A?eby ludzie mieli czas na samorozwA?j i twA?rczoA�A�, na rodzinA�, przyjaciA?A� i hobby, na troskA� o zdrowie. ChciaA�bym, A?eby pojawiA�a siA� siA�a polityczna, ktA?ra zrozumie tA� kwestiA� i wyciA�gnie jA� na swoje sztandary. Czytaj więcej

(Nie)rzadkie choroby

Opieka paA�stwa wA�caA�ym okresie A?ycia dziecka jest droA?sza przez to, A?e zaniedbano kwestie diagnostyki iA�leczenia. Nie wiem, jakim myA�leniem siA� oni kierujA�, ale ciA�A?ar kosztA?w wynikajA�cych choA�by zA�powaA?nej niepeA�nosprawnoA�ci dziecka rodzice bA�dA� ponosiA� przez caA�e jego A?ycie. Taniej dla wszystkich byA�oby, gdyby sA�uA?ba zdrowia miaA�a moA?liwoA�A� zaradzenia pewnym problemom, zanim siA� one wA�ogA?le pojawiA�. Czytaj więcej

Naszym celem jest przejA�cie wA�adzy
(Artykuł dostępny tylko dla prenumeratorów)

To, co robi PiS, wprowadzajA�c selektywnie socjalne rozwiA�zania, wA�aA�ciwie zaciemnia obraz tego, czym tak naprawdA� powinna byA� polityka spoA�eczna iA�jak powinno funkcjonowaA� paA�stwo dobrobytu. To takA?e jest wyzwaniem, przed ktA?rym stoimy. Jestem jednak przekonana, A?e Razem wejdzie do Sejmu iA�zA�tej pozycji bA�dzie nam duA?o A�atwiej budowaA� silnA� lewicowA� formacjA�, ktA?ra za kilka lat przejmie wA�adzA�. Czytaj więcej

Miasto, lewica, feminizm

WA�Polsce przez lata lewicowoA�A� byA�a projektem tworzonym zA�myA�lA� oA�potrzebach inteligencji. AA�to powodowaA�o, A?e interesy klasy ludowej schodziA�y na plan dalszy. Inteligencja uA?ywaA�a lewicowoA�ci jako porA�cznego mA�otka na klasA� A�redniA�, aA�jeszcze wczeA�niej a�� na burA?uazjA�. To spowodowaA�o, A?e lewicowoA�A� staA�a siA� jej broniA� wobec innych wpA�ywowych warstw spoA�ecznych. Inteligencja, A?eby nie peA�niA� wobec nich jedynie roli usA�ugowej, uA?yA�a lewicowych doktryn dla zbudowania wA�asnej podmiotowoA�ci. WA�takim kontekA�cie klasa ludowa po prostu zostaA�a zmarginalizowana iA�uprzedmiotowiona. Czytaj więcej

a�zNiemoA?liwea�? zdarza siA� codziennie
(Artykuł dostępny tylko dla prenumeratorów)

Nasze zadanie a�� zadanie lewicy, zadanie buntownikA?w a�� jest takie, A?eby uzmysA�owiA� wszystkim, A?e jesteA�my pod swego rodzaju okupacjA�. AA�tym okupantem jest kapitaA�. Nie tylko zagraniczny, lecz wA�ogA?le kapitaA�: rzA�dy pieniA�dza nad ludA?mi. NajwiA�kszym zagroA?eniem wA�tej chwili dla demokracji nie jest WA�adimir Putin ani inny satrapa, nie jest teA? nim wcale JarosA�aw KaczyA�ski. ZagroA?eniem dla demokracji jest koncentracja pieniA�dzy wA�rA�kach coraz mniejszej liczby ludzi. Bo oni majA� wA�adzA�, ktA?ra jest tak naprawdA� duA?o wiA�ksza niA? wA�adza polityczna. Czytaj więcej

Dlaczego harcerstwo?
(Artykuł dostępny tylko dla prenumeratorów)

Harcerstwo wychowuje ludzi, ktA?rzy bardzo dobrze potrafiA� siA� odnaleA?A� wA�naprawdA� rA?A?nych miejscach. IA�niezaleA?nie od tego, co robiA� wA�A?yciu, wnoszA� wiele dobrego wA�A�rodowiska, wA�ktA?rych funkcjonujA�. Harcerze sA� uczeni nie tylko pracy nad sobA�, lecz takA?e pracy dla innych. Dla mnie wA�aA�nie to jest najwaA?niejsze: A?e sA� to ludzie nauczeni myA�lenia rA?wnieA? oA�potrzebach innych. Czytaj więcej

Ludzie bez gA�osu

DraA?niA�o mnie, A?e spoA�ecznoA�ci popegeerowskie sA� tak schematycznie opisywane. Pierwsze pokolenie, ktA?re wyrosA�o wA�PGR-ach, ktA?re pA?A?niej straciA�o tam pracA� iA�przestawiA�o siA� na tory regularnych wyjazdA?w za granicA�, zarabiaA�o nie tylko na bieA?A�cA� konsumpcjA�. Ludzie zA�pegeerA?w wyremontowali swoje domy, pA?A?niej pA�acili za edukacjA� dzieci na niepublicznych uczelniach wA�wielkim mieA�cie, aA�jeszcze pA?A?niej zaczA�li spA�acaA� kredyt swoich dzieci na mieszkanie wA�tymA?e duA?ym mieA�cie. To byli ludzie, ktA?rzy pracowali niegdyA� wA�PGR-ze: bez wielkiego kapitaA�u kulturowego, bez wielkomiejskiego doA�wiadczenia zawodowego. IA�to wA�aA�nie im wA�III RP doprawiono gA�bA�. Czytaj więcej

Co z tA� AmerykA�?
(Artykuł dostępny tylko dla prenumeratorów)

Trump jest zupeA�nie inny niA? republikaA�scy politycy lat 90. Jego kampania wyborcza zajmowaA�a siA� kwestiami gospodarczymi wA�sposA?b bardzo otwarty, nie baA� siA� mA?wiA� oA�interesach klasy pracujA�cej. Kiedy gospodarka amerykaA�ska zaA�amaA�a siA� za sprawA� machlojek na rynku mieszkaniowym iA�wA�finansach, reguA�y gry ulegA�y zmianie. Ludzi przestaA�y obchodziA� wojny kulturowe, sprawy ekonomiczne znA?w staA�y siA� najwaA?niejsze. Czytaj więcej

Albo ustawa, albo bagno

WA�Warszawie oddajemy kamienice, ktA?re byA�y zadA�uA?one po same dachy, po cichu uznajA�c, A?e brak im obciA�A?eA� hipotecznych. To bardzo wyrywkowe traktowanie reprywatyzacji. Nie moA?e byA� tak, A?e ktoA� wybudowaA� kamienicA� wA�1938 roku, wziA�A� na to mnA?stwo kredytA?w, aA�obecnie jego spadkobiercy odzyskujA� wA�caA�oA�ci majA�tek dziadziusia. WartoA�A� nieruchomoA�ci po wojnie na ziemiach polskich byA�a bardzo niska. PrzecieA? to wszystko wA�znacznej mierze leA?aA�o wA�gruzach. Czytaj więcej