Język przeciwko kapitalizmowi. O polityczności nowej poezji 

·

Język przeciwko kapitalizmowi. O polityczności nowej poezji 

·
Zaangażowana poezja wiąże globalne z lokalnym, systemowe z codziennym; trafnie chwyta prekarność życia w późnym kapitalizmie; umiejętnie opisuje estetykę półperyferiów; proponuje doraźne, spontaniczne, nieoczywiste wspólnoty; stara się oddać głos tym, którzy z różnych przyczyn go nie mają.
komentarzy