Emergency, czyli przyspieszenie. Jeszcze o klimatycznym stanie wyjątkowym 

·

Emergency, czyli przyspieszenie. Jeszcze o klimatycznym stanie wyjątkowym 

·
Extinction Rebellion – bodaj najbardziej radykalna z grup na rzecz przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu, które mają szansę stać się ruchami masowymi – żąda wprowadzenia na globalną skalę „klimatycznego stanu wyjątkowego”. Krytycy Rebelii i pokrewnych organizacji zarzucają im zbyt ochocze odwoływanie się do przemocy suwerennej władzy, skłonność do omijania demokratycznych procedur, nieświadome torowanie drogi nowym autorytaryzmom.
Z numeru
Nowy Obywatel 31(82) / Zima 2019 " alt="">
komentarzy