Archiwum kategorii: Broszury

Cykl dołączanych darmowo do „Nowego Obywatela” wyjątkowo wartościowych, a często zapomnianych bądź niedocenianych tekstów klasyków polskiej myśli społecznej. Pisma nierzadko niewznawiane od dziesięcioleci!

Maria Dąbrowska

Życie i dzieło Edwarda Abramowskiego

Wznowiona pierwszy raz od roku 1925 broszura Marii Dąbrowskiej o Edwardzie Abramowskim. Jest to hołd złożony przez słynną pisarkę jednemu z najbardziej inspirujących polskich myślicieli i zarazem jednemu z intelektualnych patronów Dąbrowskiej, którego poglądom była wierna przez całe życie. To tekst unikatowy, niemal nieznany i nieczytany od lat. W nowej edycji całość została …

Andrzej Strug

Wiekopomny dzień 6 sierpnia 1914

Wznowiony w stulecie wyruszenia Legionów na bitewne pola, mało znany tekst Andrzeja Struga. Jest on hołdem złożonym polskiemu czynowi zbrojnemu i żołnierzom odrodzonej armii, jak i świadectwem współudziału w tym dziele głównego wówczas nurtu polskiej lewicy. Broszura ukazała się pierwotnie, jedyny jak dotąd raz, w roku 1926. …

Ludwik Krzywicki

Takimi będą drogi wasze (sic itur ad virtutem)

Napisany w 1905 r., w okresie rewolucji niepodległościowo-socjalnej, apel do młodzieży, którym Ludwik Krzywicki – prekursor polskiej socjologii i działacz społeczny – pragnął pozyskać ją „dla motywów godnych świadomego swej godności człowieka”. Publikacja w opracowaniu i z posłowiem autorstwa Remigiusza Okraski, redaktora naczelnego „Nowego Obywatela” oraz portalu Lewicowo.pl. Pobierz broszurę w formacie epub, …

Stanisław Thugutt

Listy do młodego przyjaciela

Wznowienie ważnego tekstu lidera lewicy ludowej Stanisława Thugutta „Listy do młodego przyjaciela”, w opracowaniu i z posłowiem autorstwa Remigiusza Okraski, redaktora naczelnego „Nowego Obywatela” oraz portalu Lewicowo.pl. Jak czytamy w posłowiu, „Listy do młodego przyjaciela”, wydane po raz pierwszy w roku 1929, zyskały znaczną popularność wśród wiejskiej młodzieży pozostającej …