Archiwum kategorii: Jesień 2021

Wiersze – Mateusz Żaboklicki 

leki pachną przyjaźnie
tramwaj piszczy niechcący
szyba puszcza zajączki
metro sapie jak zaśnie

Punktowe korekty. O wierszach Mateusza Żaboklickiego 

Mieszanka formalnej precyzji i nieoczywistego realizmu, niepokoju i podszytego groteską humoru – w połączeniu z elementami politycznego komentarza – już teraz czyni go jednym z najciekawszych autorów w nowej polskiej poezji.

Ludowa historia Polski tłem „Ludowej historii Polski” 

Przedstawienie w książce ludu przedrozbiorowej Rzeczypospolitej jako warstwy niewolników, zaś po rozbiorach jako wegetujących w brudzie i odartych z godności nędzników, na pewno nie zachęci 90% społeczeństwa polskiego o chłopskim, czy szerzej mówiąc ludowym pochodzeniu, by się tym pochodzeniem chełpić. Ludzie w większości nie chcą ustawiać się po stronie przegranych i tych, którzy zawsze dostawali w skórę, którymi pomiatano, którzy byli deprecjonowani i ośmieszani – a taki właśnie całościowy obraz ludu widzimy na kartach omawianej książki.

Podziemny świat plebejskich dóbr wspólnych 

Jednym z najważniejszych powodów fiaska lewicowych projektów w wieku XX było nazbyt paternalizujące i autorytarne podejście ruchów politycznych do ludu. Obecnie kryzys państwowego socjalizmu w jego rozmaitych odsłonach i trwająca od 40 lat hegemonia neoliberalizmu zwracają naszą uwagę na przejawy oddolnych plebejskich światów solidarności i współpracy. Czego możemy się od nich nauczyć?

Niemiecki model opieki nareszcie w sądzie 

Zamiast uatrakcyjniać pracę poprzez podnoszenie płac lub poprawę warunków zatrudnienia, niemiecką strategią jest wykorzystanie ogromnej różnicy w kosztach pracy w stosunku do wschodnich sąsiadów. Wraz ze wzrostem populacji osób starszych, kraj postawił na „eksport” tysięcy starszych obywateli potrzebujących opieki do tańszych placówek w Europie Wschodniej, jednocześnie importując tańszą siłę roboczą z Europy Wschodniej do opieki nad pozostałymi.

W służbie i w opiece najważniejszy jest człowiek – z dr Agnieszką Wójcik rozmawia Magdalena Okraska 

Dopóki tego nie zrobimy, będziemy kształcili ludzi – to oczywiście pewna generalizacja – którzy szukają pieniędzy i wygody. Używamy pięknego słowa „opieka”, zmieniliśmy je, bo brzmi ładniej niż „służba”, ale w rzeczywistości nie poszło za tym działanie, które odpowiada tego typu hasłom. Możemy odgórnie zmieniać nazwy, dawać pieniądze – ale na co?

Pomóc w powrocie do zdrowia – z dr Agnieszką Stępień oraz dr. hab. Maciejem Krawczykiem rozmawia Konrad Ciesiołkiewicz 

Większość osób zarządzających szpitalami, menedżerów służby zdrowia, nie kojarzy w ogóle fizjoterapii z poważnym oddziaływaniem na człowieka. To ogromny problem: w świadomości społecznej, ale przede wszystkim w świadomości zarządzających ochroną zdrowia, fizjoterapia i ruch nadal nie są pojmowane jako lek, lecz jako luksusowy, niekonieczny dodatek do leczenia. A przecież właśnie dzięki fizjoterapii wydłużył się czas życia w wielu chorobach.

Niepełnosprawność w przyszłości – włączenie i upodmiotowienie 

„Chcemy praw, nie łaski”, „Nikt nie może zostać z tyłu” i „Nic o nas bez nas”. Te trzy hasła są kluczowe, jeśli chodzi o przyszłość osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Kluczowe jest bowiem stworzenie takiego systemu, który nie tylko pozwoli zaspokoić podstawowe potrzeby tej grupy, ale także da jej przedstawicielom możliwość realizacji praw człowieka i obywatela.

Od korupcji do ignorancji – z dr Pauliną Polak rozmawia Szymon Majewski 

W latach dziewięćdziesiątych i po 2000 r. wybuchały liczne skandale korupcyjne, bardzo dobrze udokumentowane. Często kończyły się bardzo wysokimi karami finansowymi. Ale to wszystko podkopuje zaufanie do nauki, do medycyny.

Pacjenci bez dostępu 

Wydłużające się kolejki do specjalistów, których brak poza wielkimi ośrodkami, niedostępność architektoniczna, a także wykluczenie transportowe – wszystkie te zjawiska prowadzą do mniejszej dostępności ochrony zdrowia.