Łukasz Moll

doktorant filozofii na Uniwersytecie Śląskim, redaktor czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”, lewicowy aktywista z Górnego Śląska.