Archiwa tagu: Edytorial

Zamiast wstA�pu a�� proA�ba o pomoc

Oddajemy w Wasze rA�ce 76 numer a�zNowego Obywatelaa�?. ByA� moA?e to juA? ostatnia edycja, po 17 latach istnienia pisma. Sytuacja finansowa czasopisma jest bardzo ciA�A?ka i jeA�li nie otrzymamy pomocy od osA?b sympatyzujA�cych z nami, bA�dziemy zmuszeni zakoA�czyA� dziaA�alnoA�A�. Czytaj więcej

Lewica a�� reaktywacja?

Mniej wiA�cej 90 lat temu pewien polski literat skomentowaA� znany wiersz WA�odzimierza Majakowskiego. Gdy rosyjski poeta, w peA�nym A?arliwoA�ci utworze, wzywaA� do maszerowania w lewo, nasz rodak odpowiedziaA� na to uwagA�, A?e kto ciA�gle skrA�ca w lewo, ten siA� krA�ci w kA?A�ko. Czytaj więcej

Baza jest najwaA?niejsza

Dawno, dawno temu osiA� polityki oraz podziaA�A?w partyjnych i ideologicznych byA� stosunek do gospodarki, wA�asnoA�ci, dochodu narodowego i jego podziaA�u. Czyli do tego, co niemodna dziA� ideologia marksowska okreA�laA�a hasA�owo mianem a�zbazya�?, w kontrze do a�znadbudowya�?. OczywiA�cie inne kwestie rA?wnieA? wpA�ywaA�y na identyfikacje polityczne. Jednak o tym, kto jest lewicA�, kto prawicA�, kto centrum, kto opcjA� umiarkowanA�, a kto skrajnA�, decydowaA� gA�A?wnie zestaw postulatA?w i wartoA�ci odnoszA�cych siA� do gospodarki i podziaA�u jej owocA?w. Z czasem to wszystko siA� zagmatwaA�o, skomplikowaA�o, nierzadko zostaA�o postawione na gA�owie. Czytaj więcej

Tu zaszA�a zdrada

ObojA�tnie jakie mamy poglA�dy dotyczA�ce paA�stwa, to jednak, pomijajA�c marginalny dziA� nurt anarchistyczny, zgodzimy siA� miA�dzy sobA� a�� lewicowiec z prawicowcem, centrysta z populistA�, etatysta z liberaA�em, socjalista z chadekiem a�� A?e paA�stwo powinno broniA� elementarnych praw i bezpieczeA�stwa obywateli. Bo w zasadzie po co innego jest paA�stwo? Najpierw wA�aA�nie po to, a dla zwolennikA?w jego ograniczonej roli i zasiA�gu a�� tylko po to. JeA�li paA�stwo nie gwarantuje nawet tego, rA?wnie dobrze mogA�oby nie istnieA� wcale. Czytaj więcej

Mapa polskiej zapaA�ci

Kolejne rzA�dy lubiA� mA?wiA� o sukcesach. GA�osiciele wizji zielonej wyspy przegrywajA� z gA�osicielami wizji Polski w ruinie, a nastA�pnie zaczynajA� gA�osiA� wizjA� Polski w ruinie przeciwko wizji zielonej wyspy obozu rzA�dzA�cego. I tak mniej wiA�cej w kA?A�ko. SA�k w tym, A?e rzA�dy siA� zmieniajA�, a problemy pozostajA�. Czytaj więcej

To nie jest kraj dla sA�abych ludzi?

Stare ludowe porzekadA�o mA?wi, A?e zanim gruby schudnie a�� chudy umrze. Pochodzi ono oczywiA�cie z tych dawnych czasA?w, w ktA?rych otyA�oA�A� byA�a synonimem zamoA?noA�A� pozwalajA�cej uzyskaA� a�zsA�usznA�a�? tuszA�, gdy inni przymierali gA�odem. Czytaj więcej

Ludzie sA� najwaA?niejsi

ZmieniA� siA� rzA�d, zmieniA� parlament, zmieniajA� obsady instytucji publicznych. Czy zmieni siA� Polska? Jak siA� zmieni? Czy przeciA�tni Polak i Polka bA�dA� za rok czy kilka lat mogli z przekonaniem powiedzieA�, A?e A?yje im siA� lepiej? Czy tak powiedzA� rA?wnieA? ci z nich, ktA?rzy nie popierajA� rzA�dzA�cej opcji politycznej? To najwaA?niejszy sprawdzian. Czytaj więcej

Ludu kolonii powstaA� z kolan

OkA�adka tego numeru wprost nawiA�zuje do tekstu, ktA?rego autor stawia tezA�, A?e jesteA�my (neo)koloniA�. Czyli terytorium, grupA� ludzi i zbiorem rA?A?nych aktywA?w eksploatowanych przez podmioty zewnA�trzne wbrew naszemu interesowi. Teza nie jest nowa, na naszych A�amach goA�ciA�a juA? wielokrotnie, ale tym razem zdecydowaliA�my siA� na prA?bA� caA�oA�ciowego, choA� syntetycznego opisu zjawiska. Czytaj więcej

Punkt zwrotny?

Prace nad niniejszym numerem koA�czyliA�my w momencie, gdy decydowaA�y siA� losy Grecji. Kraju, ktA?rego niedawne perypetie sA� wrA�cz modelowe dla wyjaA�nienia, jak dziaA�a wspA?A�czesny system polityczno-finansowy. Czytaj więcej

Odzyskajmy marzenia

Co w dzisiejszym A�wiecie jest najgorsze? Bieda, wyzysk, nierA?wnoA�ci spoA�eczne? PotA�ga korporacji, bankA?w, miliarderA?w? Kryzysy finansowe, spekulacje marnujA�ce oszczA�dnoA�ci pariasA?w, zamykanie przedsiA�biorstw i wypA�dzanie pracownikA?w na bruk? ByA� moA?e. A moA?e to, A?e przestaliA�my umieA� marzyA�? Czytaj więcej