Archiwum kategorii: Felietony – Krzysztof Wołodźko

Felietony Krzysztofa Wołodźki

Walka trwa. I ma sens

„Walka trwa!” – głosi hasło promujące IX edycję Festiwalu Obywatela, który odbył się w Łodzi w dniach 18-20 października. To dobry komentarz do sytuacji, w jakiej funkcjonują dziś przedstawiciele bardzo różnych prospołecznych sił w Polsce. Podziw budzi fakt, że działając zazwyczaj w trudnym – obojętnym czy wręcz wrogim – otoczeniu …

Wy, albo Moc okrzepła

Jesienią 1980 r., po pobycie w ówczesnej Stoczni im. Lenina, Janusz Głowacki
napisał opowiadanie „Moc truchleje”. Opowiadanie, trzeba
przyznać, niezwykłe jak na tego autora.

Łagodna rewolucja

Zabawne, jak często przeciw „robolom walczącym o kiełbasę” występują ludzie, których aspiracje są czysto materialne.

Oda do niewiedzy

Publicysta ma ten przywilej, że z czystym sumieniem może używać dużych
kwantyfikatorów.

„Solidarność” do lamusa?

Nie ma mowy o powrocie do solidarności społecznej, jeśli zagadnienie
„Solidarności” pozostanie jedynie sentymentalnym mitem, ożywianym na
użytek elektoratu tej czy innej partii.

…póki w Wiśle wielorybów

„Z kogo się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie” – szyderczo, a może i z rozpaczą rzuca w twarz poddanym cara Horodniczy w „Rewizorze” Gogola.

Wielki płacz Polaków

Żałoba narodowa, czas patriotycznego doświadczenia. Jedynie to?

Żydzi i stalinizm

Jednym z najbardziej zideologizowanych zagadnień jest kwestia relacji między komunizmem a Żydami.

Lewica i tradycja

W ostatnim numerze „Christianitas” Michał Łuczewski opublikował artykuł „Tradycja i lewica”, który można traktować jako katalog zarzutów pod adresem współczesnej lewicy.

Nie-święta Rodzina

Prawica ma chyba ogromny problem z przeniesieniem na grunt rodziny kwestii społecznych i ekonomicznych.