Archiwum kategorii: Nasze rozmowy

Carlos Sanchez
Carlos Sánchez Mato

Miasta to nie firmy

Naszym założeniem jest model miasta, które pracuje nad zmniejszeniem ogromnych nierówności, z jakimi się zmagamy. Można to zrobić tylko poprzez politykę podatkową nastawioną na redystrybucję oraz wydatki na cele społeczne tam, gdzie zdiagnozowano niedobory i problemy w tej sferze. Czytaj więcej

Magda Bartecka
Magdalena Bartecka

Chłopskość to nie garb

Jeśli w jakimś kraju przez ponad 300 lat panowało niewolnictwo (a polska pańszczyzna nie była przecież niczym innym jak specyficzną formą niewoli), to trudno oczekiwać, żeby nie zostawiło to głębokich śladów i blizn. Czytaj więcej

Anna Paluszek
dr Anna Paluszek

Biznes szyty grubymi nićmi

Jeśli porównamy Polskę z Bangladeszem, to wypada dobrze – ale gdy życie polskich szwaczek czy przestrzeganie prawa w przemyśle odzieżowym porównamy z innymi krajami europejskimi, rozwiniętymi gospodarczo, to zauważymy wiele problemów. Czytaj więcej

Remigiusz Okraska
Remigiusz Okraska

Wyklęta polska lewica

Doczekamy się koszulek z Okrzeją, Baronem czy Montwiłł-Mireckim zamiast z „Che”, jestem o to spokojny. Czytaj więcej

Marcin Gerwin
dr Marcin Gerwin

W poszukiwaniu demokracji idealnej

Świetnym przykładem tego, jak działają JOW-y, jest sytuacja po wyborach w Kutnie, wyborach właśnie w systemie JOW-ów. Wszystkie miejsca w radzie miasta przejęło tam jedno ugrupowanie, choć poparcie dla niego wyniosło zaledwie 38,66 proc. Czytaj więcej

Bruno Chaudret
Bruno Chaudret

Pracownicy i naukowcy we wspólnej sprawie

Pracownicy Goodyear Amiens Nord chcą wznowić produkcję opon w fabryce zamkniętej od ponad roku. W ramach tych działań robotnicy zwrócili się do naukowców i inżynierów w celu opracowania nowatorskiego planu działalności przemysłowej. Czytaj więcej

grunt-mejer
Jacek Grunt-Mejer

Pieszy też człowiek!

Polska jest na niechlubnym końcu listy rankingowej krajów UE pod względem bezpieczeństwa pieszych. Co piąty śmiertelny wypadek z pieszymi w UE zdarza się w Polsce. Ginie tu około 30 pieszych w przeliczeniu na milion mieszkańców. Średnia unijna to 12 osób na milion, a w najbezpieczniejszych krajach ten wskaźnik wynosi 3. Czytaj więcej

Krzysztof Worobiec
Krzysztof Worobiec

Patriotyzm krajobrazu

Czy odwrót od tradycji i tożsamości regionalnej jest rozwojem? A może jest na odwrót? Czy postępem jest niszczenie miejsc najcenniejszych przyrodniczo dla doraźnych korzyści? Czytaj więcej

Warzywoda-Kruszyńska
prof. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

Błędne koło biedy

Bieda to nie tylko kwestia ekonomiczna, ale także polityczna – to, czy mamy do czynienia z biedą, czy ludzie są biedni czy nie, zależy także od tego, w jaki sposób państwo ingeruje w nierówności ekonomiczne, bo nie ulega wątpliwości, że nierówności są immanentne dla społeczeństwa kapitalistycznego. Czytaj więcej

Andrzej Gwiazda
Andrzej Gwiazda

Może być niewesoło

Stoimy przed dwiema opcjami i wszystko wskazuje, że będzie realizowana ta druga, czyli globalizacja i cały trend wycofywania się i odbierania wszystkich zdobyczy wywalczonych przez ostatnie 200-250 lat zmagań biednych o swój udział w torcie. Czytaj więcej