Archiwum kategorii: Nasze rozmowy

David Gaborieau

Pracowniku, Wielki Brat mówi

Na początku XXI wieku sterowanie głosowe pozwoliło programowi komputerowemu, który już wcześniej zarządzał ogólnym funkcjonowaniem magazynu, na bezpośrednią kontrolę tego, co ludzie robią w pracy. Czytaj więcej

Carlos Sanchez
Carlos Sánchez Mato

Miasta to nie firmy

Naszym założeniem jest model miasta, które pracuje nad zmniejszeniem ogromnych nierówności, z jakimi się zmagamy. Można to zrobić tylko poprzez politykę podatkową nastawioną na redystrybucję oraz wydatki na cele społeczne tam, gdzie zdiagnozowano niedobory i problemy w tej sferze. Czytaj więcej

Magda Bartecka
Magdalena Bartecka

Chłopskość to nie garb

Jeśli w jakimś kraju przez ponad 300 lat panowało niewolnictwo (a polska pańszczyzna nie była przecież niczym innym jak specyficzną formą niewoli), to trudno oczekiwać, żeby nie zostawiło to głębokich śladów i blizn. Czytaj więcej

Anna Paluszek
dr Anna Paluszek

Biznes szyty grubymi nićmi

Jeśli porównamy Polskę z Bangladeszem, to wypada dobrze – ale gdy życie polskich szwaczek czy przestrzeganie prawa w przemyśle odzieżowym porównamy z innymi krajami europejskimi, rozwiniętymi gospodarczo, to zauważymy wiele problemów. Czytaj więcej

Remigiusz Okraska
Remigiusz Okraska

Wyklęta polska lewica

Doczekamy się koszulek z Okrzeją, Baronem czy Montwiłł-Mireckim zamiast z „Che”, jestem o to spokojny. Czytaj więcej

Marcin Gerwin
dr Marcin Gerwin

W poszukiwaniu demokracji idealnej

Świetnym przykładem tego, jak działają JOW-y, jest sytuacja po wyborach w Kutnie, wyborach właśnie w systemie JOW-ów. Wszystkie miejsca w radzie miasta przejęło tam jedno ugrupowanie, choć poparcie dla niego wyniosło zaledwie 38,66 proc. Czytaj więcej

Bruno Chaudret
Bruno Chaudret

Pracownicy i naukowcy we wspólnej sprawie

Pracownicy Goodyear Amiens Nord chcą wznowić produkcję opon w fabryce zamkniętej od ponad roku. W ramach tych działań robotnicy zwrócili się do naukowców i inżynierów w celu opracowania nowatorskiego planu działalności przemysłowej. Czytaj więcej

grunt-mejer
Jacek Grunt-Mejer

Pieszy też człowiek!

Polska jest na niechlubnym końcu listy rankingowej krajów UE pod względem bezpieczeństwa pieszych. Co piąty śmiertelny wypadek z pieszymi w UE zdarza się w Polsce. Ginie tu około 30 pieszych w przeliczeniu na milion mieszkańców. Średnia unijna to 12 osób na milion, a w najbezpieczniejszych krajach ten wskaźnik wynosi 3. Czytaj więcej

Krzysztof Worobiec
Krzysztof Worobiec

Patriotyzm krajobrazu

Czy odwrót od tradycji i tożsamości regionalnej jest rozwojem? A może jest na odwrót? Czy postępem jest niszczenie miejsc najcenniejszych przyrodniczo dla doraźnych korzyści? Czytaj więcej

Warzywoda-Kruszyńska
prof. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

Błędne koło biedy

Bieda to nie tylko kwestia ekonomiczna, ale także polityczna – to, czy mamy do czynienia z biedą, czy ludzie są biedni czy nie, zależy także od tego, w jaki sposób państwo ingeruje w nierówności ekonomiczne, bo nie ulega wątpliwości, że nierówności są immanentne dla społeczeństwa kapitalistycznego. Czytaj więcej